Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 25-11-2022Nieuw

Nieuwsbrief 18

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Wij kijken met veel vreugde terug op een bijzondere gebeurtenis: de grondsteenlegging op woensdag 16 november. De zon vergezelde ons in het amfitheater en op het kleuterplein.
De nacht ervoor en de dag daarna regende het pijpestelen!
Op de grondsteendag konden we ervaren dat we een gemeenschap zijn van kinderen, team en ouders. De genodigden, waaronder de eerste kleuterjuf van onze school, die in 1985 is gestart, waren hiervan getuige.
Erg blij zijn we met de grote opkomst en betrokkenheid van u als ouders om dit speciale moment mee te beleven.

Wij hebben nu een mooie grondsteenspreuk die past bij onze school.
De spreuk ligt in beide pentagondodecaëders in de grond, maar de spreuk komt daarnaast ook ingelijst in de lerarenkamers te hangen op beide locaties.

U heeft een link gekregen met foto's van de legging, ter herinnering aan deze mooie dag.
De jonge kinderen mochten genieten van een mooi verhaal verteld door juf Greta die haar 'verteltheatertje' had meegenomen, een kamishibai. En op donderdag 17 november vertelde zij een verhaal aan klas 3 t/m 6 over "de verborgen koning".


De kinderen zijn alweer vol verwachting omdat Sinterklaas in het land is en hij ook onze school komt bezoeken op maandag 5 december. We leven daarnaast toe naar eerste Advent. Het is mooi dat Sinterklaas komt in de tijd dat de eerste adventskaars wordt aangestoken, en de verwachting van de komst van het kerstkind begint. De kinderen beleven dit als een bijzondere tijd. Alles wordt inniger in de adventstijd, de hemel is dichter bij de aarde!


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA
Maandag 28 november
1e Advent
Dinsdag 29 november adventtuintje lopen door kleuterklassen en klas 1 en 2
Woensdag 30 november klassenouderoverleg 8.30 u Mercuriusstraat
Maandag 5 december 2e Advent en Sinterklaasfeest, kinderen om 12.30 uur vrij

Kleuterouders welkom bij de intocht op het kleuterplein achter de vlaggetjeslijn

Dinsdag 6 december uur later starten: 9.30 uur kleuters/ klas 1 t/m 6
Woensdag 7 december Regenboogtraining klas 6
Maandag 12 december 3e Advent
Maandag 12 december MR vergadering
Dinsdag 13 december leerlingenraad
Maandag 19 december 4e Advent
Woensdag 21 december Regenboogtraining klas 6
Donderdag 22 december Kerstviering kleuters (geen middagschool kleuters; onderbouw wel)
Donderdag 22 december 2 avondopvoeringen van het Oberufer kerstspel: voor klas 1, 2 en 3 om 17.00 uur (met ouders) en voor klas 4, 5 en 6 om 19.00 uur (met ouders) Het spel duurt 30 à 40 minuten in het amfitheater, of in de zaal bij regen.
Vrijdag 23 december start van de Kerstvakantie (geen school; alle kinderen vrij)

Kerstvakantie 23 december t/m 6 januari

Woensdag 18 januari 14.00 u - 17.00 u World Café Ithaka over SBP (Strategisch Beleidsplan) locatie wordt nog bekend gemaakt, waarschijnlijk in Haarlem. (zie bericht van de GMR in deze nieuwsbrief)

Maandag 23 januari MR vergadering
Woensdag 25 januari Regenboogtraining klas 6

Donderdag 26 januari studiemiddag team, alle kinderen om 12.30 uur vrij

Dinsdag 31 januari leerlingenraad


Grondsteenlegging woensdag 16 november
Voorleeswedstrijd

Op woensdag 23 november hebben we de voorleeswedstrijd gehouden waarbij 8 leerlingen uit klas 5 en 6 streden om de titel voorleeskampioen van De Sterrenzanger. Het niveau was dit jaar erg hoog en de kandidaten zaten qua eindscore dan ook heel dicht bij elkaar. De hele school luisterde aandachtig naar de spannende, mooie en grappige verhalen. De uiteindelijke winnaar was Ruairi uit klas 5: hij had een mooie voorleestoon met goede intonatie die erg goed paste bij het fragment dat hij had uitgekozen. Aldus Yara en Joris die namens de leerlingenraad in de jury zaten! De voorlezers hebben het allemaal fantastisch gedaan!
Sinterklaasfeest maandag 5 december


Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest

De kinderen hebben tot 12.30 uur feest en de middag vrij. De intocht op het kleuterplein is om 8.30 u. Kleuterouders zijn welkom op het plein achter de vlaggetjeslijn om hierbij aanwezig te zijn. Pas om 10.30 uur komt Sint naar het gebouw van de Mercuriusstraat en dan zingen alleen de kinderen hem in.
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen een uurtje later op school komen.
De leerkrachten zijn wel vanaf 8.30 uur op school, dus uw kind kan ook om 8.30 uur komen als u geen opvang heeft.

Hoe gaan wij als vrijeschool om met het Sinterklaasfeest?

De Pieten zullen dit jaar wederom 'roetveegpieten' zijn, die door het roetsjen door de schoorsteen hun roetvegen hebben gekregen. Dat past bij het beeld dat wij van Piet hebben.

Wij zingen al jaren aangepaste liedjes, voor een aantal voorbeelden: klik hier.

Deze liedjes komen uit: “Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet” (boek + CD).

Sinterklaas is een mythische figuur, die van over het water komt. In beeldentaal: uit een andere wereld. Hij komt in de nacht om ons geschenken te geven. Hij verschijnt dus in onze onbewuste wereld, de nachtwereld, waar vele krachten voor ons werkzaam zijn. Wat wij meebrengen uit de dag, onze gedachten en daden op aarde, schenken wij aan de nacht en daarvan ontvangen wij weer ons geschenk . Als wij met een bepaalde vraag in vertrouwen gaan slapen, kan ons een weg getoond worden, het kan ons inspiratie geven.Advent

Op maandag 28 november vieren wij met de kinderen eerste Advent. Elke adventviering lopen een paar vijfdeklassers een vijfster onder het uitspreken van de adventspreuk. Daarna brengen zij het licht in een gesloten lantaarn én een adventgeschenk naar alle klassen. Dit geschenk komt op de seizoentafel te staan: De eerste advent een steen, de tweede advent een plantje, de derde advent een jaartafeldier, bijv. een schaapje en de vierde advent het kindje in de kribbe. Ook horen de kinderen een adventverhaal.

Op de Raadhuisstraat is er een adventskoor van ouders dat adventliederen zingt op 29 november, 12 december en 19 december.

De kleuterklassen lopen het adventtuintje op dinsdag 29 november in de zaal van de Mercuriusstraat, o.l.v. juf Susanne, onze euritmist, begeleid op instrumenten door meester Willem. Wij maken voor de kleuters een spiraal van zand als adventtuintje en een waxinelichtje wordt vervoerd in een lantaarntje of geschikt potje met zand onderin onder toezicht van meerdere volwassenen.Kerstspelopvoeringen 22 december na schooltijd


Op donderdagavond 22 december is het kerstspel voor klas 1, 2 en 3 om 17.00 uur in het amfitheater. Ouders zijn van harte welkom om samen met hun kind naar het spel te komen kijken.

Omdat we op vrijdag 23 december allemaal vrij zijn, worden de kinderen verwacht op school bij het spel, dit is nl. onderwijstijd.

Dit geldt ook voor de kinderen van klas 4, 5 en 6 die samen met hun ouders om 19.00 uur welkom zijn bij de kerstspelopvoering. Als er meerdere kinderen binnen een gezin zijn, dan kunt u kiezen of u om 17.00 u komt of om 19.00 u. Het spel duurt ongeveer 30 à 40 minuten. Graag warm aankleden en kussentje/dekentje mee. Als het regent spelen we in de zaal. Ook dan zijn ouders welkom.Samenvatting vergadering GMR van Stichting Vrijescholen Ithaka

Datum: maandag 31 oktober 2022

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Locatie: Stafbureau Ithaka, Haarlem

Voorzitter: Marcel Zonneveld (ouder VS Castricum)

Bereikbaar via e-mail : gmr.voorzitter@vsithaka.nl

De GMR heeft op maandag 31 oktober 2022 een open gesprek gevoerd met de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en Marin van Wijnen (bestuurder). Er is gesproken over de koers van Ithaka die wordt vertaald in het Strategisch Beleidsplan (SPB), schoolplannen en jaarplannen. Verkend is welke thema´s waar aan bod kunnen komen. Op 18 januari 2023 (middag) organiseert Ithaka een werksessie waarin brede betrokkenheid welkom is, dus reserveer dat moment alvast! Daarnaast is stilgestaan bij de financiële verandering en hoe daarin samen gezocht wordt naar goede acties zoals het op orde krijgen van het aantal kinderen per klas. De GMR denkt hierin mee net zoals de verbinding op het begrotingsproces. De RvT roept op om de medezeggenschap van alle locaties goed te bemensen, ook in de GMR. Het was een waardevol gesprek waarvan de inzichten worden meegenomen in onder andere het SPB-proces.Parkeren Raadhuisstraat en omgeving

We hebben een brief ontvangen, net als de buurtbewoners, dat het grote gebouw van Magentazorg aan de Jupiterstraat wordt gesloopt, de voormalige Lauwershof.
De nieuwbouw ernaast is klaar. De sloopwerkzaamheden starten op 1 december en zullen 20 weken duren. Werktijden zijn van 7.30 u tot 17.00 u. Dat betekent dat er hinder zal zijn in de omgeving van ons kleutergebouw en er minder parkeerplekken beschikbaar zullen zijn door de auto's en bestelbusjes van de werknemers. Willen alle ouders hier rekening mee houden en zorgen dat er niet opnieuw parkeeroverlast ontstaat in de Raadhuisstraat. Kom zoveel mogelijk op de fiets of parkeer uw auto in de wijde omgeving en kom lopend naar school.

Binnengekomen bericht:

Adventstuin in de Lukaskerk, Christengemeenschap Alkmaar.

1e advent, 27 november, 15.30 – 17.00 uur. Graag tien minuten van te voren aanwezig zijn. Verhaal, muziek en het lopen van de spiraal door de kinderen van 4 t/m 10 jaar om hun kaarsje aan te steken en ergens te plaatsen. De donkere tuin wordt steeds lichter. Vrijwillige bijdrage na afloop. N.B. geen synthetische kleding of losse haren vanwege brandgevaar. Graag opgeven op lukaskerkalkmaar@outlook.com. Adres: Oude Kanaaldijk 9, Alkmaar.