Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 13-10-2021

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17

Woensdag 13 oktober 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Als uw kind in klas 4, 5 of 6 zit heeft u misschien al gehoord dat we binnenkort met een leerlingenraad van start gaan, in het kader van burgerschap: medezeggenschap voor leerlingen. We willen met de leerlingenraad het eigenaarschap van leerlingen verder versterken, door hen ruimte en inspraak te geven op thema's die effect hebben op leren en welbevinden.

Dit is een vervolgstap op het werken met portfolio's en assessments (Sterrenweken).


In totaal zes kinderen uit klas 4, 5 en 6 mogen deel uitmaken van de leerlingenraad, De klas mag stemmen op kinderen die zich kandidaat stellen: welke twee kinderen kunnen onze klas goed vertegenwoordigen en waarom? Wie de meeste stemmen krijgt mag 1 jaar de klas vertegenwoordigen in een 4-tal overleggen die Mieke (directeur) en Denise (intern begeleider) zullen houden met de kinderen. De kinderen mogen naar de overleggen agendapunten meenemen vanuit hun klas. Dit wordt door de klassenleerkracht voorbereid en besproken. Vanuit het team nemen Mieke en Denise ook punten mee. De leerlingenraad zou van ieder overleg een verslagje kunnen maken dat we willen delen als bijlage bij de nieuwsbrief.

We zien uit naar het eerste overleg dat na de herfstvakantie gaat plaatsvinden!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Woensdag 13 oktober Boekenmarkt voor de kinderen van klas 1-6

Woensdag 13 oktober ouderavond klas 6 (juf Tineke, juf Wieteke en juf Denise)

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Dinsdag 26 oktober schooljudo voor klas 1 t/m 4

Donderdag 28 oktober Streetwise ANWB klas 1 t/m 6
Donderdag 28 oktober ouderavond klas 2 (juf Lodie, juf Wieteke)
Dinsdag 2 november schooljudo voor klas 1 t/m 4
Dinsdag 9 november schooljudo voor klas 1 t/m 4
Donderdag 11 november Sint Maarten
Maandag 15 november studiemiddag leraren, kinderen tot 12.30 uur les
Dinsdag 16 november klassenouderoverleg zaal Mercuriusstraat 8.30 u
Dinsdag 16 november schooljudo voor klas 1 t/m 4 (laatste les)
Maandag 29 november 1e Advent
Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest tot 12.30 u

Blik in de klassen:


Kleedjesmarkt woensdag 13 oktober

In het kader van de Kinderboekenweek hebben we op woensdag 13 oktober weer de kleedjesmarkt gehouden. Kinderen die dat wilden mochten tussen 11.00 en 12.30 hun uitgelezen boeken verkopen of ruilen. Er werd volop geruild en gehandeld! Er was ook een limonadekraam verzorgd door klas 6 en een wafelkraam verzorgd door een ouder. De opbrengst van de limonade en wafelkraam was 35,15 en er kwamen nog donaties van juffen, daarmee konden we voor 50 euro nieuwe lees- en vooral prentenboeken aanschaffen op de markt zelf, o.a. voor de kleuters!

In het voorjaar zijn we van plan om een boekenmarkt op het plein te houden voor ouders.

Na de herfstvakantie organiseert de biebgroep ook een "voorleesmarathon" en voorleeswedstrijd.

Zonsopgang 13 oktober 8.03 uur

klas 4 beleefde dit mooie moment in het kader van de periode Aardrijkskunde.Sponsoring EKO-Plaza Alkmaar

De vader van een kleuter die eigenaar is van EKO-Plaza, wil ons sponsoren omdat hij het vrijeschoolonderwijs een warm hart toedraagt en graag wil bijdragen aan gezonde (biologische) voeding. De kleuters kunnen na de herfstvakantie soep koken met soepgroente! Dat gaat vast heerlijk ruiken en dat wordt smullen in de kleuterschool! Veel dank!


Schooljudo

Schooljudo voor klas 1, 2, 3 en 4

We gaan na de herfstvakantie starten met 4 judolessen voor klas 1 t/m 4. Dit is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Alkmaar.

De filosofie achter het programma is gebaseerd op zogeheten skills4life die een basis hebben in judo en door "schooljudo" is gedefinieerd als: samenwerken, respect, vertrouwen, weerbaarheid, discipline en beheersing. Het programma richt zich dus alleen niet op leuke judolessen, maar op de waarden die er aan ten grondslag liggen en wat die kunnen betekenen voor het kind, de leerkracht en de school. De judolessen gaan uit van de kracht van het ervarend leren en gebruiken het stoeien om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Leren door te doen is daarbij het motto, zowel op de judomat als in het klaslokaal. De lessen zijn op26-10, 2-11, 9-11 en 16-11.


ANWB Streetwise donderdag 28 oktober

Op donderdag 28 oktober van half 9 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. Streetwise leert de kinderen van klas 1 t/m 6 door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer. Klas 5 en 6 moeten die dag hun fiets meenemen.

Streetwise bestaat uit 3 onderdelen:

- Tijdens Blik en klik leren de klassen 1 en 2 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

- Met Hallo auto leren de klassen 3 en 4 in de Bannestraat (dichtbij school) over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.

- Bij Trapvaardig tenslotte trainen de klassen 5 en 6 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.