Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 23-10-2020

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17

vrijdag 23 oktober 2020


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We hopen dat u samen met uw kinderen een fijne herfstvakantie heeft gehad!

De kinderen zijn goed gestart en hebben genoten van de voorleeswedstrijd afgelopen woensdag door klas 5 en 6. Er was een juryprijs en een publieksprijs! Twee kinderen uit klas 6 en 1 kind uit klas 5 wonnen de prijzen. Er zijn nog meer activiteiten n.a.v. de kinderboekenweek. Volgende week woensdag 28 oktober hebben we onder schooltijd een tweehandsboekenmarkt (alleen voor de kinderen) en op vrijdag 30 oktober de voorleesmarathon, waarbij de kinderen mogen raden uit welk boek een fragment voorgelezen wordt door zesde klassers. Dit doen we met de "drakengroepen" van het Michaëlsfeest. We merken dat dit positief bijdraagt aan de sociale interactie tussen de klassen!


COVID-19 is helaas bezig aan een opmars en beïnvloedt ons leven opnieuw in steeds grotere mate. Ook op school ontkomen we er niet aan om wakker te zijn en er zo goed mogelijk voor te zorgen dat we open kunnen blijven. N.a.v. de strengere maatregelen die Rutte & De Jonge op dinsdag 13 oktober afkondigden, is er voor het basisonderwijs een aangepast protocol verschenen. We vertalen dat naar eigen beleid. Komende dinsdag is er een nieuwe persconferentie. We nemen in deze nieuwsbrief alvast een voorschot op de aanpassingen die te maken hebben met het beperken van de contactmomenten. Als het nodig is melden we ons volgende week weer middels een brief. Het zou best kunnen zijn dat onderstaande informatie dan nog verder aangepast moet worden.


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA

Woensdag 28 oktober kleedjesmarkt intern voor klas 1-6 (tweedehands boekenverkoop)
Vrijdag 30 oktober voorleesmarathon klas 1-6
Woensdag 4 november informatiemiddag nieuwe ouders GAAT NIET DOOR
Donderdag 5 november klassenouderoverleg GAAT
NIET DOOR

Maandag 9 november ophaalmoment klas 3 (voor 5-12 pakketje)

Dinsdag 10 november ophaalmoment klas 1 (voor 5-12 pakketje)
Woensdag 11 november Sint Maarten

Maandag 16 november studiemiddag team, kinderen om 12.30 uur vrij
Dinsdag 17 november werkavond kleuterklassen GAAT NIET DOORAanpassingen i.v.m. de oplopende besmettingen met Covid-19


Oudergesprekken

De 10-minutengesprekken mogen vooralsnog live op onze school plaatsvinden (na schooltijd) conform de regels van het RIVM, maar beeldbellen heeft onze voorkeur. De leerkracht houdt hierover het contact met u.

Geen werkavonden en ouderavonden

Er zijn, hoe spijtig ook, geen werkavonden voor de 5-12 cadeaus kleuterklassen en klas 1, 2 en 3. Er worden pakketjes meegegeven en we vragen u als ouders om het 5-12 cadeau thuis te maken. In de kleuterklassen verzorgen de klassenouders dat u het pakketje met materialen krijgt. In klas 1, 2 en 3 kunnen de pakketjes op een avond op school opgehaald worden, via een inlooprooster, zodat er niet veel ouders tegelijk in school zijn en we een goede doorstroom kunnen realiseren met open deuren. Klas 3 op 9 november, klas 1 op 10 november, de datum voor klas 2 volgt.

Vrijwillige ouderhulp

In principe komen er geen ouders in school onder schooltijd tenzij op uitnodiging van de leerkracht of schoolleiding. We willen zo optimaal mogelijk gebruik maken van de hulp van de stagiaires die er momenteel zijn of van de hulp van de klassenassistenten. De leerkracht kijkt per week of het strikt noodzakelijk is of er een ouder komt helpen bij een activiteit zoals handwerken of jaarfeesthulp. Wij willen maximaal 2 volwassenen in de klas. Het schoonmaken na schooltijd kan wel blijven plaatsvinden, de leerkracht verlaat het lokaal.

Luizenpluis-ouders: liefst 1 (max 2) ouder(s) op de gang buiten de klas, met in acht neming van de RIVM regels.

School moet de gezondheidscheck hanteren bij alle "externen" die de school betreden en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen in acht nemen.

Het halen en brengen van de kinderen

Wij willen u herinneren aan de regel dat u de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk laat duren en onderling 1,5 m afstand houdt als volwassenen. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Jaarfeesten

De jaarfeesten voor de kinderen gaan door; we bereiden ons nu voor op Sint Maarten, advent, Sinterklaas en kerst. Wel zullen we de komende tijd sommige feesten anders vorm gaan geven. U hoort daarvan via de nieuwsbrief of via de klassenleerkracht.


Tweedehands boekenmarkt voor de kinderen op school

Volgende week woensdag 28 oktober hebben we als activiteit rondom de kinderboekenweek op school weer de tweedehandsboekenmarkt.

Kinderen mogen dan hun oude boeken verkopen of met elkaar ruilen.

Het ziet er dit jaar vanwege de Corona iets anders uit want er kunnen helaas geen ouders bij zijn. Het evenement zal daarom geheel onder schooltijd plaatsvinden. De kinderen die iets te verkopen hebben (kinderboeken, oude Donald Ducks of andere leuke, of leerzame kinderbladen) nemen woensdag hun te verkopen boeken, een kleedje en wisselgeld mee. De boeken kunnen voor kleine prijsjes worden verkocht of geruild. Kinderen die boeken willen kopen mogen maximaal €5,- mee. Het is ook handig als dit in kleingeld is. Naast boeken is er ook een kraampje met kinderspellen, boekenleggers en een limonadekraam! We hebben er veel zin in, bij mooi weer is het buiten. (georganiseerd door de biebgroep)

Studiedag leerkrachten vrijdag 9 oktober

Op deze dag zijn wij geinspireerd door de lezingen van Erik Baars over vitaliteit en van Rik ten Cate over kunstzinnig onderwijs. Rik gaf aansluitend een workshop boetseren aan alle leerkrachten, met veel bruikbare aanwijzingen hoe we dit kunstzinnig, speels en ambachtelijk met de kinderen kunnen vormgeven!


Warme kleding aan naar school/ ventilatie
Nu het herfst is, wil iedereen er warm bij zitten, de deuren en ramen dicht en de verwarming aan. Op school moeten we helaas nog steeds met ramen en deuren open lesgeven om zo de kans op besmettingen met het coronavirus te verkleinen. We vragen om uw kinderen een lekker warme trui of een warm vest aan te laten trekken. Zo kunnen ramen en deuren open blijven en hoeft de jas niet aan in de klas.