Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-10-2021

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

Vrijdag 1 oktober 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Hadden de kleuters afgelopen dinsdag nog een prachtige nazomerse Michaëlsdag... voor klas 1 t/m 6 konden we spreken van een onstuimig Michaëlsfeest. Toch was het in 't begin (redelijk) droog op het strand in Bergen en konden de zanddraken ontstaan door alle vaardige samenwerkende handen. Toen het te koud en te nat werd vertrok iedereen naar school en daar is gesmuld van de heerlijke appelflappen. We kijken terug op een geslaagde ochtend; met dank aan alle ouders die hebben meegeholpen door te bakken of te rijden/begeleiden. Donderdagmiddag 30 september kwamen alle kinderen in de drakengroepen bij elkaar in de zaal en vertelde de jury op welk onderdeel elke groep een prijs kreeg. Levensechtheid, doorzettingsvermogen, originaliteit, afwerking, gebruik natuurlijke materialen, meest intimiderende en meest lijkende draak, samenwerking, mooiste drakenkop en beste organisatie. De drakengroepen met klinkende namen zoals "drakenhart", "het rode zwaard", "bloedmaan" en "what a dragon" kregen edelsteentjes als prijs.


Vandaag was onze Ithaka studiedag: In de ochtend konden alle medewerkers van Ithaka digitaal een inspirerende lezing volgen van Gert Biesta over het "pedagogische moment in het hart van het onderwijs." Gert Biesta is onderwijspedagoog en hoogleraar (Ierland, Schotland, Engeland). Zijn werk is van grote invloed op de hedendaagse pedagogiek.
In de middag waren er workshops op de scholen in onze regio Alkmaar, Bergen, Castricum. En ook een workshop in Oudorp. Leerkrachten konden kiezen voor: motorische remedial teaching, muziek, kinder EHBO, dramalessen, bewegende klas en schilderen. Een dag vol rijke inhouden die we weer meenemen in ons mooie vrijeschoolonderwijs.

Met vriendelijke groet,
Mieke Tolkamp


AGENDA

Vrijdag 1 oktober studiedag leraren, kinderen vrij

Dinsdag 5 oktober Dag van de leraar
Dinsdag 5 oktober ouderavond klas 5 (meester Mark)
Woensdag 6 oktober start kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober informatiemiddag nieuwe ouders
Vrijdag 8 oktober Alkmaars Ontzet, kinderen vrij

Woensdag 13 oktober Boekenmarkt voor de kinderen van klas 1-6 onder schooltijd

Woensdag 13 oktober ouderavond klas 6 (juf Tineke, juf Wieteke en juf Denise)

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Dinsdag 26 oktober schooljudo voor klas 1 t/m 4

Donderdag 28 oktober Streetwise ANWB klas 1 t/m 6
Donderdag 28 oktober ouderavond klas 2 (juf Lodie, juf Wieteke)
Dinsdag 2 november schooljudo voor klas 1 t/m 4
Dinsdag 9 november schooljudo voor klas 1 t/m 4
Donderdag 11 november Sint Maarten
Maandag 15 november studiemiddag leraren, kinderen tot 12.30 uur les
Dinsdag 16 november klassenouderoverleg zaal Mercuriusstraat 8.30 u
Dinsdag 16 november schooljudo voor klas 1 t/m 4 (laatste les)


Route vuilnisauto's

Dank aan alle ouders die n.a.v. een bericht in onze vorige nieuwsbrief een klacht hebben ingediend via het contactformulier van Stadswerk over de route van de vuilniswagen door straten rondom school in de ochtend bij het brengen van de kinderen. Stadswerk heeft ons rechtstreeks benaderd en toegezegd dat alle vuilnis-inzamelwagens een andere route gaan rijden, zodat ze pas na 10.00 uur door de straten rondom school rijden!

Parkeeroverlast Raadhuisstraat/ parkeerterrein naast de kleuterschool

We hebben als school n.a.v. het klassenouderoverleg contact gezocht over de huidige parkeeroverlast met zowel de directeur van Magentazorg als de bouwheer van de nieuwbouw. Magentazorg heeft geen parkeerterrein achter het eigen gebouw en heeft een oproep gedaan aan hun medewerkers om zoveel mogelijk op de fiets naar het werk te komen. De bouwheer geeft aan dat werknemers indien mogelijk carpoolen en dat zij verder gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van de bouwplaats. De aannemer laat de vrachtauto's niet door de Mercuriusstraat en Raadhuisstraat rijden, maar via de Jupiterstraat, pas na 8.30 uur. Dit doen ze om rekening te houden met onze school en de buurtbewoners.

Daarom aan u als (kleuter)ouders de oproep:

Wilt u als ouders van De Sterrenzanger zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen. De parkeeroverlast zal nog zeker een aantal maanden duren.


Zanddraken Michaëlsfeest 29 september Strand Noord BergenImpressie van de voorbereidingen op het Michaëlsfeest:


Dinsdag 5 oktober Dag van de Leraar

De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs.


Tuinwerkdag 25 september onderbouw en 30 september bij de kleuters

Dank aan de ouders die hebben geholpen! Er is veel aangepakt, opgeruimd/ gesnoeid!


Sparen voor onze schoolbieb

Koop je een kinderboek in de kinderboekenweek bij boekhandel Van der Meulen?

Bewaar dan je kassabon en lever die in bij juf Annemarie (klas 1) of bij de eigen klassenjuf of -meester. De school verzamelt deze bonnen en levert vervolgens deze weer in bij de boekhandel. De schoolbieb ontvangt dan een waardecheque van 20% van het aankoopbedrag om te spenderen bij boekhandel Van der Meulen.

De spelregels zijn als volgt:

  • Ouders, grootouders, kinderen en scholen kunnen tijdens de Kinderboekenweek kassabonnen verzamelen van aankopen.
  • De actie geldt alleen voor consumentenaankopen. Zakelijke aankopen zijn uitgesloten van de actie.
  • Aankopen via Libris.nl zijn uitgesloten van de actie.
  • De actie geldt alleen bij aankoop van kinderboeken.
  • De actie geldt niet in combinatie met andere acties.
  • Actieperiode is tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober 2021

Binnengekomen bericht:


Wie doet mee met het projectkoor voor Kerst in Bergen?

Klik hier voor meer informatie.