Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-10-2020

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

8 oktober 2020


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Wat een mooi Michaëlsfeest konden we met zowel de kleuters als de kinderen van klas 1-6 vieren! Wat een geluk met het mooie weer! Dat is nu wel even anders, het is echt herfst geworden. In deze nieuwsbrief ziet u foto's van de zanddraken en een verslagje van de positieve feedback die de kinderen kregen van de "jury".


Deze week stond in het teken van het toneelstuk van klas 5: Sigurd, de drakendoder en de ring van Antvari, een toneelstuk uit de Germaanse mythologie. Opgevoerd voor klas 2-6 op twee verschillende dagen en in twee voorstellingen voor de eigen ouders. De kinderen hebben écht toneel gespeeld en goed samengewerkt met elkaar! Podiumkunst!


We zijn blij dat we ouders in de school kunnen ontvangen, met in achtneming van de regels. Nu de besmettingen oplopen is het wel weer belangrijk om u er op te wijzen dat u als ouders alleen op uitnodiging van de leerkracht of schoolleiding in school kunt komen. Ook in de kleuterschool aan de Raadhuisstraat. Vooral in dat gebouw lopen er soms teveel volwassenen na schooltijd in school (ook doordat er BSO is). Laten we er samen voor zorgen dat het een veilige werkplek blijft voor de leerkrachten en BSO medewerkers.


De herfstvakantie is voor de kinderen al begonnen; het team heeft op 9 oktober nog een studiedag. COVID-19 beïnvloedt helaas onze jaarlijkse Ithaka studiedag. Van een gemeenschappelijke dag waar leren en met name ook ontmoeting centraal staan, is geen sprake. Wel starten we samen: via streaming zal Marin van Wijnen (onze bestuurder) aan het begin van de dag alle Ithaka-medewerkers toespreken. Daarna zal Erik Baars een lezing geven over vitaliteit. Arts-epidemioloog Erik Baars werkte meer dan vijftien jaar in de antroposofische gezondheidszorg. Sinds 2007 is hij als lector Antroposofische Gezondheidszorg verbonden aan Hogeschool Leiden.

Na de lezing van Erik Baars gaan we als team op de eigen school aan het werk met Rik ten Cate, voormalig handenarbeiddocent aan de vrijeschoolpabo. Hij geeft een lezing over kunstzinnig onderwijs en zal een workshop boetseren geven! Omstreeks 15 uur begint ook voor de medewerkers van onze school de herfstvakantie.


Een fijne herfstvakantie allemaal!


Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Vrijdag 9 oktober Ithaka studiedag: kinderen vrij
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober
Woensdag 21 oktober voorleeswedstrijd klas 5 en 6 (kinderen klas 1-4 publiek)
Woensdag 28 oktober kleedjesmarkt voor klas 1-6 (boekenverkoop)
Vrijdag 30 oktober voorleesmarathon klas 1-6
Woensdag 4 november informatiemiddag nieuwe ouders (deze middag is vol)
Donderdag 5 november klassenouderoverleg zaal Mercuriusstraat 8.30 - 9.30 u
Woensdag 11 november Sint Maarten
Maandag 16 november studiemiddag team, kinderen om 12.30 uur vrij
Dinsdag 17 november werkavond kleuterklassen (onder voorbehoud)

Tuinwerkdag 26 september

Werken op de natuurspeelpleinen

Er is hard gewerkt door ouders en leerkrachten op de natuurspeelpleinen. Vooral bij de kleuterschool waren er veel (groot)ouders aan het werk. Wat fantastisch! Daar is heel veel werk verzet. Op de Mercuriusstraat waren beduidend minder ouders gekomen om te helpen. We hopen dat er een volgende keer meer hulp kan zijn... ! De leerkrachten kunnen het niet alleen....U mag ook op een ander moment komen om te helpen in overleg met de tuincoördinatoren! In de patio is nu een groepje ouders bezig om plantjes te planten, samen met hun kind, de "PatioPimpGroep", daar zijn we heel blij mee. Er is al een aantal keren gewerkt in dit nieuwe "buitenlokaal", met handenarbeid. Echt fijn voor de kinderen!


Michaëlsfeest strand in Bergen 30-9-20 Zanddraken klas 1-6
Juryrapport Michaëlsfeest


Op woensdag 7 oktober kwamen alle drakengroepjes weer bij elkaar, in de zaal, mét hun eigen vlag. Vol spanning luisterden de kinderen naar juf Annemarie en juf Wieteke, die het juryrapport per groepje bespraken. Elke groep kreeg positieve feedback en een prijs op een bepaald onderdeel. De categorieën waren: samenwerking, techniek, engste drakenkop, humor, mooiste drakenkop, doorzettingsvermogen, originaliteit, gebruik natuurlijke materialen en concentratie. De zesde klassers kregen als leiders van de drakengroepen een grote edelsteen als prijs en de leden van de drakengroep een klein edelsteentje. Dank aan de twee oudleerkrachten Ellie en Miriam, die dit nog één jaar voor ons wilden doen. We hebben van hun humoristische en originele feedback genoten!


Oud meubilair

Dank aan de ouders die oud meubilair hebben overgenomen. Samen hebben zij 170 euro hiervoor gegeven. We besteden dit aan nieuw buitenspeelgoed voor de kinderen!

Nu hebben we nog een kleine actie:


Kerstbomenstandaards: bij een opruiming in de schuur zijn we drie mooie standaards tegengekomen. Deze kunnen we zelf niet meer gebruiken omdat we kerstbomen met een kluit in het zand zetten. Wie wil er een standaard overnemen? Ze kosten 15 euro per stuk. De opbrengst gaat naar biebboeken voor de kinderbibliotheek!

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij juf Annemarie van klas 6 a.demoel@desterrenzanger.nl

Binnengekomen berichten:

Digitale informatiesessies voor reguliere leerkrachten die over willen stappen naar het vrijeschoolonderwijs. Meld je aan via communicatie@vsithaka.nlAntroposofie Agenda oktober/november 2020

Klik hier voor de agenda.