Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-09-2021

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

vrijdag 17 september 2021


Beste ouders/ verzorgers van De Sterrenzanger,


De meeste klassen hebben de afgelopen week hun eerste periode van 4 weken afgerond: kleuterklassen: nazomer en Michaël (het oogsten staat centraal)

klas 1: Taal (de eerste letters en woordjes zijn geleerd)

klas 2: Rekenen en taal (fabels)

klas 3: Taal (Scheppingsverhaal Oude Testament)

klas 4: Rekenen (breuken)

klas 5: Taal (schriftelijke communicatie)

klas 6: Klimatologie


Wat verstaan wij onder periode-onderwijs?

Het periodeonderwijs vormt de ruggengraat van de vrijeschool.
Iedere schooldag geven wij periodeonderwijs (nadat we geoefend hebben met lezen, rekenen en spelling.) Daarin staat één vak, gedurende drie of vier weken lang centraal.

Een periode kan gaan over allerlei vakken, zoals taal, rekenen, heemkunde, oude ambachten, aardrijkskunde, biologie (dierkunde, plantkunde), geschiedenis, wiskunde (meetkunde), natuurkunde. Daarbij wordt vakoverstijgend gewerkt. Op deze manier kunnen de leerlingen zich echt verdiepen in een vak. De kinderen vinden het periodeonderwijs meestal fijn, leuk en interessant, ook omdat ze het zo beter kunnen begrijpen. De lesstof wordt ook kunstzinnig verwerkt in een zelfgemaakt periodeschrift. Hierin schrijft de leerling dagelijks eigen verslagen, opstellen, maakt tekeningen, vat samen wat hij of zij geleerd heeft, of hoe hij of zij iets gedaan heeft.

De periode wordt afgesloten met een toets. Soms met een presentatie, of een werkstuk. Naast de toets worden het periodeschrift en de inzet beoordeeld. In de hogere klassen maken we vaak gebruik van assessments waarbij de kinderen kijken naar hun eigen leerproces, inzet, hun persoonlijke ontwikkeling en uitdagingen of voornemens voor het vervolg.


De kinderen bereiden zich nu voor op het Michaëlsfeest. U kunt in deze nieuwsbrief zowel achtergronden lezen over dit feest, als de praktische uitvoering.
U hoort er vast wel iets over, want de kinderen vinden het heel leuk en spannend. Misschien hoort u van de drakengroep, de draken van klei, de zesdeklassers die een groepje leiden van kinderen uit klas 1 t/m 5, de materialen die mee mogen naar het strand.....


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Dinsdag 21 september ouderavond kleuterklas 1 (juf Natasja, juf Piroska)

Donderdag 23 september ouderavond klas 4 (juf Saar, meester Stefan)

Dinsdag 28 september Michaëlsfeest kleuterklassen
Woensdag 29 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6

Vrijdag 1 oktober studiedag leraren, kinderen vrij
Dinsdag 5 oktober ouderavond klas 5 (meester Mark)
Woensdag 6 oktober informatiemiddag nieuwe ouders
Vrijdag 8 oktober Alkmaars Ontzet, kinderen vrij

Woensdag 13 oktober ouderavond klas 6 (juf Tineke, juf Wieteke, juf Denise)

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober

Donderdag 28 oktober Streetwise ANWB klas 1 t/m 6
Donderdag 28 oktober ouderavond klas 2 (juf Lodie, juf Wieteke)


Gedragscode sociale media Stichting Vrijescholen Ithaka

Sociale media zijn inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en leefomgeving van onze leerlingen, u als ouders/verzorgers en medewerkers van school. We willen hier op een verantwoorde manier mee omgaan. Daarom hebben wij als stichting een door de GMR en MR goedgekeurde gedragscode. We stellen het zeer op prijs als u het leest zodat u op de hoogte bent. Het is uiteraard ook besproken in een teamoverleg.
Klik hier voor de Gedragscode.


kleuterklassen seizoentafelsMichaëlsfeest: wat vieren wij en waarom?

Op vrijescholen vieren de kinderen op 29 september het Michaëlsfeest, een herfstfeest gebaseerd op de legende van de aartsengel Michaël die de draak verslaat. De aardse vertegenwoordiger is Sint Joris. In de kleuterklassen heeft het elementen van een oogstfeest ‒ zoals een draak die van vruchten is gemaakt of een brood gebakken in de vorm van een draak. De nazomer en vroege herfst stemmen ons vrolijk vanwege hun kleurigheid en overvloed. Maar die vrolijkheid is vermengd met weemoed, want ook de sterfprocessen in de natuur beginnen nu. Elk jaar willen we de zomer liefst wat vasthouden. Elk jaar hopen we dat het feest van kleur nog lang mag duren en de zonnewarmte nog even niet opraakt. Maar uiteindelijk is de nazomer een tijd van afscheid nemen. In de rijkdom van de oogst en de vlammende kleuren van bomen en struiken laaien leven en licht nog één keer op voor ze zich terugtrekken, voor ze de bomen kaal en de akkers leeg achterlaten, voor de dagen korter worden en de nachten lang. Al sterft de natuur in schoonheid, het is toch een sterfproces. Licht en donker, leven en dood zijn eind september, begin oktober nog even in balans. Al eeuwenlang wordt die korte tijd van balans gemarkeerd door de feestdag van de aartsengel Michaël op 29 september.

De natuur leeft ons iets voor: ook wij moeten weer letterlijk en figuurlijk naar binnen gaan. De temperatuur daalt, wind en regen overheersen, het wordt vroeger donker. We moeten de kracht vinden in onszelf om een nieuwe koers uit te zetten, met de zaden die wij hebben opgedaan in de zomertijd, de nieuwe voornemens die we hebben gemaakt.

Michaël helpt ons om de eigen zomervruchten te verzamelen en om te vormen tot innerlijke kracht, waardoor we nieuwe dingen kunnen oppakken. Hij geeft ons kracht om ons staande te houden wanneer de natuur schijnbaar sterft. Hij schenkt ons moed om het kwaad in de wereld en in onszelf te doorzien en te bevechten. De strijd van Michaël met de draak is in onze tijd een innerlijke strijd geworden, ieder zal zijn eigen draak steeds weer opnieuw moeten bestrijden.


Michaëlsfeest kleuters: dinsdag 28 september 2021.

In de aanloop naar het Michaëlsfeest willen wij de ouders vragen om de kinderen de oogst mee te geven. Denk hierbij aan appels, peren, pruimen e.d. Van de appeltjes die worden meegebracht maken we in de klas heerlijke appelmoes. Het fruit mag gedurende de hele maand september gebracht worden. Kinderen beleven dit feest door schatten uit de natuur te verzamelen: rozenbottels, kastanjes, eikels enzovoort. We tekenen en knutselen vliegers die Jan de Wind uitdagen om nog hoger te vliegeren.


Hoe vieren wij het Michaëlsfeest dinsdag 28 september in de klas?

Wij zingen herfst en Michaëls liedjes, luisteren naar een mooi verhaal en maken samen een mooi gedekte tafel om heerlijk te smullen van het zonnebloembrood en de zelfgemaakte appelmoes. Ook spelen we met onze vliegertjes, versierd met gekleurde staartjes, buiten op het plein. De kinderen hoeven op deze dag geen eten mee te nemen.


Beeld van het Michaëlsfeest in klas 1 t/m 6:

Twee weken voor het feest worden er groepjes samengesteld; uit elke klas komen 3 of 4 leerlingen. De 6e klasleerling ontwerpt een draak van klei en een vlag en leidt het groepje. Daarna wordt een "drakenoverleg" gehouden waarbij de kinderen van het groepje de draak bekijken en bedenken wie wat meeneemt naar het strand.Michaëlsfeest klas 1-6 woensdag 29 september

Op de Michäelsfeestdag rijden we rond 8:45 uur naar het strand van Bergen (Paviljoen Noord).

Als iedereen is aangekomen klinkt de bel en komen we bij elkaar in een grote kring en zingen we met elkaar Michaëlsliederen die we van tevoren op school al hebben geoefend.

Daarna bouwen we met elkaar in de al gevormde groepjes van het drakenoverleg o.l.v. klas 6, de zanddraken.

Ook dit is van tevoren op school voorbereid.

"De jury" let op o.a. op samenwerken, originaliteit en gebruik van natuurlijke materialen. Na afloop mogen de kinderen vliegeren op het strand, met de zelf meegebrachte vliegers.

Wilt u uw kind een vlieger meegeven, warme kleren en eventueel regenkleding.

De kinderen krijgen een appelflap, maar het is ook de bedoeling om uw kind een kleine lunch mee te geven; geen snoep aub!
Alle materiaal dat u meegeeft aan uw kinderen graag van naam voorzien. Dat voorkomt dat spullen kwijtraken. Wat achterblijft op het strand nemen we mee naar school.

We vertrekken om 12.00 uur van het strand en verzamelen om 12.30 u in de klas en sluiten daar af.


Voor de rij-ouders:

In Bergen (Paviljoen Noord) is het parkeren helaas niet gratis.

Denk aan parkeergeld, pinpas of een parkeerapp.

Wilt u als ouders om de kinderen heen gaan staan en meezingen? Dat vergroot de betrokkenheid.

De rij-ouders blijven de hele ochtend bij het feest op het strand en zijn tot het eind toe verantwoordelijk voor het eigen groepje. Ook bij het terugrijden dezelfde kinderen meenemen. Graag ook opletten dat deze kinderen hun eigen spullen weer meenemen, de ouder is hier eindverantwoordelijk voor.

Ouders blijven bij het groepje op het plein of in de klas, tot de leerkracht ook weer terug is!

In geval van regen bepaalt het team of we terugrijden naar school of nog blijven.

Dank voor uw medewerking. Zo maken we er samen een mooi feest van!


Vuilniswagen van Stadswerk072

Afgelopen woensdag reed er rond 8.20 uur een vuilniswagen van Stadswerk door de Raadhuisstraat, Dionestraat en Mercuriusstraat. Dit zorgde voor onveiligheid voor kinderen en ouders. We hebben als school al meerdere malen gevraagd aan Stadswerk of de route aangepast kan worden, zodat de vuilniswagen later door deze straten rijdt. We hopen dat u als ouders een signaal wilt afgeven richting Stadswerk. Dat kan via het klachtenformulier.

een link naar het klachtenformulier van Stadswerk072:

https://www.stadswerk072.nl/klachtenregeling


Foto's van de afgelopen 2 weken:


klas 1 eerste letters en woordjes en gymspelletjes in het Groene Hart


Stokken maken in klas 4Prehistorie periode in klas 5