Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 25-09-2020

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

vrijdag 25 september 2020


Beste ouders/ verzorgers van De Sterrenzanger,


De kinderen bereiden zich voor op het Michaëlsfeest! Ze verheugen zich op het maken van de draken op het strand in Bergen. In deze nieuwsbrief leest u belangrijke informatie over de praktische afspraken, om er een mooi feest voor de kinderen van te maken.


Nieuwe beslisboom 0 t/m 12 jaar

Het beleid voor het thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar is aangepast. Het beleid dat voor neusverkouden kinderen t/m 6 jaar eerder al gold, wordt doorgetrokken naar alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Klik hier voor de nieuwe beslisboom. Wij vragen u om-als het enigszins mogelijk is-, terughoudend te zijn wanneer uw kind (snip)verkouden is. De belangrijkste reden is dat we willen vermijden dat we een hele klas naar huis moeten sturen als de leerkracht aangestoken wordt door verkouden kinderen. Als we geen vervanging kunnen vinden is dat helaas aan de orde.


Klassenouderoverleg; protocollen van school

Gisteren was er weer een klassenouderoverleg. Bijna alle klassen waren vertegenwoordigd. U heeft de notulen als bijlage bij de mail vanuit ParnasSys gekregen. We hopen dat u deze notulen leest, zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen op school! In de vergadering hebben we hetemailprotocol en whatsapp protocol ook weer onder de aandacht gebracht. Klik op de link om de protocollen te lezen als u dat nog niet eerder heeft gedaan. Het is belangrijk dat alle ouders hier kennis van nemen.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Zaterdag 26 september tuinwerkdag natuurspeelpleinen 10 tot 13.00 u
Dinsdag 29 september Michaëlsfeest kleuterklassen

Woensdag 30 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6 (rij-ouders gevraagd)

Woensdag 7 oktober toneel klas 5 18.30 u en 19.45 u (voor ouders klas 5)

Donderdag 8 oktober Alkmaars Ontzet: kinderen vrij
Vrijdag 9 oktober Ithaka studiedag: kinderen vrij
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober
Woensdag 4 november informatiemiddag nieuwe ouders (deze middag is vol)
Woensdag 11 november Sint Maarten
Maandag 16 november studiemiddag team, kinderen om 12.30 uur vrij


TUINWERKDAG zaterdag 26 september 10-13.00 u

Morgen, zaterdag 26 september, doen wij weer mee met Burendag. Wij hopen dat veel ouders komen helpen bij het onderhoud van onze 3 natuurspeelpleinen. We hebben uw hulp hard nodig! Laten we samen zorgen dat er geen achterstanden ontstaan in het onderhouden van onze mooie pleinen! Als u deze ochtend niet kunt, mag u ook in overleg met een leerkracht van de tuingroep op een ander moment aan de slag. (Tuincoördinatoren zijn de leerkrachten van kleuterklas 2, klas 2, klas 6)

Michaëlsfeest kleuters dinsdag 29 september

Hoe vieren wij het Michaëlsfeest op dinsdag 29 september in de klas? Wij zingen herfst- en Michaëls liedjes, luisteren naar een mooi verhaal en maken samen een mooi gedekte tafel om heerlijk te smullen van het zonnebloembrood en de zelfgemaakte appelmoes. Ook spelen we met onze vliegertjes, versierd met gekleurde staartjes, buiten op het plein. De kinderen hoeven op deze dag geen eten mee te nemen.

Michaëlsfeest klas 1-6 woensdag 30 september

Op de Michäelsfeestdag rijden we naar het strand. Als iedereen is aangekomen klinkt de bel en komen we bij elkaar in een grote kring en zingen we met elkaar Michaelsliederen. Wilt u als ouders om de kinderen heen gaan staan en meezingen? Dat vergroot de betrokkenheid.

Daarna bouwen we met elkaar in de al gevormde groepjes van het drakenoverleg, de zanddraken. Ook de ouders kunnen een draak maken met elkaar- we zouden dat heel leuk vinden als dat weer plaatsvindt! Twee oud-leerkrachten van onze school zullen "de jury" zijn voor de drakengroepjes. Zij letten op allerlei aspecten zoals samenwerken, originaliteit en gebruik van natuurlijke materialen. Na afloop mogen de kinderen vliegeren op het strand, met de zelf meegebrachte vliegers! Wilt u uw kind een vlieger meegeven, warme kleren en eventueel regenkleding. De kinderen krijgen een appelflap, maar het is ook de bedoeling om uw kind een kleine lunch mee te geven; geen snoep aub!
Alle materiaal dat u meegeeft aan uw kinderen graag van naam voorzien. Dat voorkomt dat spullen kwijtraken. Wat achterblijft op het strand nemen we mee naar school.

Voor de rij-ouders:

In Bergen (Paviljoen Noord) is het parkeren helaas niet gratis. Denk aan parkeergeld, pinpas of een parkeerapp.

De rij-ouders blijven tot het eind toe verantwoordelijk voor het eigen groepje. Ook bij het terugrijden dezelfde kinderen meenemen. Graag ook opletten dat deze kinderen hun eigen spullen weer meenemen, de ouder is hier eindverantwoordelijk voor. Ouders blijven bij het groepje op het plein of in de klas, tot de leerkracht ook weer terug is! Als het gaat regenen als we op het strand zijn, bepalen twee leerkrachten van klas 4 en 6 of we de bui afwachten of geven het sein dat we allen teruggaan naar school.

Dank voor uw medewerking. Zo maken we er samen een mooi feest van!

Klik hier op de link voor achtergronden van het Michaëlsfeest.Draken gemaakt door klas 6

Oud meubilair ter overname
We hebben nog steeds oud meubilair staan voor een vriendenprijsje (..wat u ervoor wilt geven).
Dit komt ten goede aan de kinderen, we kopen er weer buitenspeelgoed voor.

Het gaat om 3 tafels en 7 stoelen, geschikt voor kinderen uit klas 4, 5 en 6.

U kunt zich aanmelden bij m.tolkamp@desterrenzanger.nl


Binnengekomen bericht


Klik hier voor de Corona nieuwsbrief over kinderen op de basisschool van de GGD Kennemerland. Er staat belangrijke informatie in.