Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-09-2021

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

Vrijdag 3 september 2021Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

In alle klassen bruist het weer van de lessen en de activiteiten!

Er wordt hard gewerkt door zowel de kinderen als de meesters en juffen!

In deze nieuwsbrief een aantal foto's van werk van kinderen en spelende kleuters.

Wist u al dat u ons ook kunt ons ook volgen op FB en Instagram?

Er worden elke week nieuwe foto's en berichten geplaatst.


De nieuwe schoolgids 2021-2022 staat op onze website.

U kunt op de foto klikken onderaan de homepage, of op deze link.

In de schoolgids staat veel actuele en belangrijke informatie over onze school.
De gids wordt elk jaar herzien en aangepast aan de ontwikkelingen.
De Medezeggenschapsraad leest mee en geeft feedback.
Wij nodigen u uit om de gids door te nemen!


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampStart van het nieuwe schooljaar: maandag 23 augustus


Op de eerste schooldag, maandagochtend 23 augustus, hebben we de nieuwe eerste klassers ontvangen in het amfitheater. De kinderen werden voorgesteld aan klas 2 t/m 6 door hun nieuwe juf en kregen allemaal een zonnebloem. De ouders van klas 1 mochten bij de opening aanwezig zijn. Alle leerkrachten vertelden een beeld voor het komende jaar; voerden een act op of deden een proefje. Natuurlijk zongen we samen het schoollied "Sterrenzanger zingt verhalen..." !

Bij deze nieuwsbrief heeft u een bijlage ontvangen over de nieuwe collega's die bij ons zijn gestart!


AGENDA

Dinsdag 7 september ouderavond klas 1 (juf Annemarie)
Maandag 13 september MR vergadering

Dinsdag 14 september ouderavond kleuterklas 2 (juf Greta, Juf Tjitske)

Woensdag 15 september ouderavond klas 3 (juf Kitty)
Donderdag 16 september klassenouderoverleg 8.30 u zaal Mercuriusstraat

Donderdag 16 september ouderavond kleuterklas 3 (juf Riemie, juf Saskia)
Dinsdag 21 september ouderavond kleuterklas 1 (juf Natasja, juf Piroska)

Donderdag 23 september ouderavond klas 4 (juf Saar, meester Stefan)

Dinsdag 28 september Michaëlsfeest kleuterklassen
Woensdag 29 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6

Vrijdag 1 oktober studiedag leraren, kinderen vrij
Dinsdag 5 oktober ouderavond klas 5 (meester Mark)
Woensdag 6 oktober informatiemiddag nieuwe ouders
Vrijdag 8 oktoberAlkmaars Ontzet, kinderen vrij

Woensdag 13 oktober ouderavond klas 6 (juf Tineke, juf Wieteke, juf Denise)
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Donderdag 28 oktober Streetwise ANWB klas 1 t/m 6
Donderdag 28 oktober ouderavond klas 2 (juf Lodie, juf Wieteke)


Natuurspeelplein kleuterklassen


Ouderavonden: kleuterklassen en klas 1 t/m 6
De komende weken tot de herfstvakantie houden we de ouderavonden.
Tot 20 september geldt sowieso de anderhalve meter, dus 1 ouder per kind is welkom op een ouderavond, die vooral in de hal van de kleuterschool en in de zaal aan de Mercuriusstraat zal plaatsvinden.

Op de ouderavond geeft de leerkracht een beeld van wat er in de klas gebeurt.
De lesstof komt aan de orde, ervaringen worden uitgewisseld, achtergrondinformatie wordt gegeven en er wordt gesproken over praktische en pedagogische onderwerpen.
Wij vinden het van groot belang dat ouders daarbij aanwezig zijn; de ouderavonden zijn een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen onderwijs en opvoeding.
U blijft bovendien op de hoogte van de ontwikkelingen van en in de klas.

Als u verhinderd bent op de ouderavond, wilt u zich dan van tevoren afmelden bij de klassenleerkracht. Wij rekenen op uw komst.

Vormtekenen klas 4 : vlechtmotieven


Vrijwillige ouderbijdrage toezegging 2021-2022

U heeft via WisCollect een brief gekregen voor de toezegging van de ouderbijdrage. We hopen dat zoveel mogelijk ouders reageren op deze mail en hun toezegging doen.


Euritmie en volksdansen

Vanaf maandag 30 augustus zijn de euritmielessen weer gestart voor de klassen 2 t/m 6.

Helaas hebben we tot nu toe geen euritmist gevonden voor de kleuterklassen en klas 1. We hopen dat we in de loop van het jaar iemand zullen vinden. Tot die tijd krijgen de kleuterklassen en klas 1 op vrijdag volksdansen van juf Sara, die dat al eerder heeft verzorgd op onze school.


kleuterklas en seizoentafel klas 1Regeling euritmieschoenen 2021-2022

Voor de euritmie- en volksdanslessen zijn euritmieschoentjes nodig met een stroeve zool.

Voor de kleuterklassen zijn gekleurde euritmietjes aangeschaft door school. Ze hebben verschillende kleuren, per maat. Aan het begin van het jaar wordt bij iedereen gepast en zonodig individueel door het jaar heen.

Vanaf klas 2 (volgend jaar vanaf klas 3) geldt nog het oude systeem. Meester Sjaak zorgt ervoor dat ieder kind weer passende euritmietjes heeft, indien voorradig gewassen gebruikte en anders nieuwe. In het laatste geval krijgt uw kind een envelop mee waarin het verzoek wordt gedaan om 8,50 te betalen, die het kind vervolgens meeneemt naar school. Meester Sjaak houdt bij wie er nieuwe heeft moeten kopen. Het volgende jaar zijn deze kinderen het eerste aan de beurt om gebruikte te passen. Dit om te voorkomen dat sommige ouders vaker nieuwe moeten aanschaffen dan anderen. Echter dit werkt niet altijd omdat soms de gebruikten op zijn.

Daarom gaan we werken met een nieuw systeem voor de onderbouwklassen, te beginnen bij de nieuwe eerste klas.

Aan de ouders van elke nieuwe eerste klas wordt vanaf schooljaar 2021-2022 eenmalig een bedrag van 16 euro gevraagd, waarmee de kinderen de hele onderbouw door euritmieschoenen krijgen aangemeten.

Dit zijn, indien voorradig, gewassen en gebruikte euritmietjes en anders nieuwe.

Iedere ouder betaalt op deze manier evenveel. Het is eenvoudiger, eerlijker en veel minder bewerkelijk dan ons vorige systeem.

De MR heeft ingestemd met deze manier van financiering en verdeling.

Als u als eerste klasouder besluit om niet mee te doen met deze regeling, wilt u dan zorgen dat de schoentjes van uw kind een stroeve zool hebben en dat u in de gaten houdt of de euritmieschoentjes nog passen.


Binnenschoenen kleuterklassen en klas 1 t/m 6

We hebben op school drie prachtige avontuurlijke en natuurlijke schoolpleinen met veel onverharde delen. De vloeren in de klassen zijn kwetsbaar en hebben te lijden als we er met ‘zanderige’ schoenen over lopen. I.v.m. de hygiëne en schoonmaak houden we het zand liever buiten de klassen. De kinderen brengen van thuis stevige binnenschoenen mee naar school, met stroeve zolen.


Schilderen klas 3

Er zij licht !

vertelstof Oude Testament

Vacature voor een gymleerkracht op De Sterrenzanger voor klas 4, 5 en 6

Klik hier voor de vacature.


Binnengekomen bericht

Vacature voor een administratief medewerker op de Rudolf Steinerschool in Alkmaar, voor 4 ochtenden per week. Klik hier voor de vacaturetekst.