Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 11-09-2020

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

vrijdag 11 september 2020


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,

We bereiden ons met de kinderen voor op het Michaëlsfeest, dat de kleuters op 29 september vieren en de onderbouw op 30 september. De Michaëlsliederen klinken al in de klassen en in het koor (wist u dat er elke week op woensdagochtend koor is voor klas 4, 5 en 6?) , bordtekeningen en seizoentafels laten taferelen zien van St. Joris en de draak of van de nazomer/herfst. De kleuterklassen gaan o.a. zwierezwaaiers maken en vliegertjes.

Periodeonderwijs in de klassen 1-6 :

Klas 1 leert volop letters en cijfers en in klas 2 wordt er flink gelezen en gerekend! Naast vele andere vakken die de kinderen krijgen, zoals u op ouderavonden kon horen. Er wordt uiteraard ook flink bewogen in de "bewegende eerste én tweede klas"!

Deze week werd er gedorst en havermout gegeten in de 3e klas, in het kader van de Boerderijperiode. In klas 4 stond de Huizenbouwperiode centraal.

Klas 5 sloot de Rijnperiode af en begint nu met oefenen voor hun toneelstuk, passend bij deze tijd van het jaar en bij de vertelstof: Sigurd, de drakendoder en de ring van Antvari.

Klas 6 heeft de periode Klimatologie afgerond.

In deze nieuwsbrief ziet u een aantal foto's die deze tekst illustreren!


Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp
AGENDA

Maandag 14 september ouderavond kleuterklas 2

Dinsdag 15 september ouderavond kleuterklas 1

Woensdag 16 september ouderavond kleuterklas 3

Woensdag 16 september ouderavond klas 5

NB : graag 1 ouder per kind naar een ouderavond

Woensdag 23 september MR vergadering

Donderdag 24 september klassenouderoverleg 8.30 u zaal Mercuriusstraat

Zaterdag 26 september tuinwerkdag natuurspeelpleinen 10 tot 13.00 u
Dinsdag 29 september Michaëlsfeest kleuterklassen

Woensdag 30 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6 (rij-ouders gevraagd)

Woensdag 7 oktober toneel klas 5 18.30 u en 19.45 u (voor ouders klas 5)

Donderdag 8 oktober Alkmaars Ontzet: kinderen vrij
Vrijdag 9 oktober Ithaka studiedag: kinderen vrij
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober
Woensdag 4 november informatiemiddag nieuwe ouders (deze middag is vol)
Woensdag 11 november Sint Maarten
Maandag 16 november studiemiddag team, kinderen om 12.30 uur vrij

Ouderavonden kleuterklassen

Op drie avonden (zie agenda) maken we kennis met elkaar, bekijken we hoe het kleutergebouw er na de verbouwing uitziet en blikken we vooruit naar de komende lichtfeesten. Tevens gaan we met elkaar praktisch aan de slag om de vliegertjes voor het Michaëlsfeest te maken. De inloop is om 19:45 uur. We beginnen om 20:00 uur. We starten de ouderavond in de hal van de Raadhuisstraat, maar we zullen uiteraard ook de klassen even bekijken. We rekenen op jullie begrip dat we deze avond anderhalve meter afstand zullen bewaren. Zoals eerder vermeld, kunnen we slechts 1 ouder per kind ontvangen.


Vrijwillige ouderbijdrage toezegging 2020-2021

U heeft via WisCollect een herinnering gekregen voor de toezegging van de ouderbijdrage. We hopen dat zoveel mogelijk ouders reageren op deze mail en hun toezegging doen.


Bordtekeningen

Sint Joris en de draak klas 2 en Rijnperiode klas 5


Boerderijperiode klas 3

Dorsen in klas 3 in het amfitheater

Toneelstuk klas 5, schilderingen Rijnperiode klas 5, oogst klas 3

Michaëlsfeest bij de kleuters

Hoe vieren wij het Michaëlsfeest dinsdag 29 september in de klas? Wij zingen herfst- en Michaëls liedjes, luisteren naar een mooi verhaal en maken samen een mooi gedekte tafel om heerlijk te smullen van het zonnebloembrood en de zelfgemaakte appelmoes. Ook spelen we met onze vliegertjes, versierd met gekleurde staartjes, buiten op het plein. De kinderen hoeven op deze dag geen eten mee te nemen.


Michaëlsfeest klas 1- 6

Op woensdag 30 september vieren wij het Michaëlsfeest op het strand in Bergen. 
Door de 6e klas worden er binnenkort op school draken van klei gemaakt en tentoongesteld in de hal.  "Drakengroepjes" worden klasdoorbroken gevormd en er vindt een “drakenoverleg”plaats. Tijdens dit overleg, o.l.v. 6e klassers, worden afspraken gemaakt over de zanddraak op het strand : de draak van klei is het voorbeeld en de spullen die ervoor nodig zijn worden meegenomen door de kinderen uit het groepje.
Op de Michäelsfeestdag rijden we met rij-ouders naar het strand. Als iedereen is aangekomen klinkt de bel en komen we bij elkaar in een grote kring en zingen we met elkaar Michaelsliederen. Wilt u als ouders om de kinderen heen gaan staan en meezingen?  

Daarna bouwen we met elkaar in de al gevormde groepjes van het drakenoverleg, de zanddraken. Ook de ouders kunnen een draak maken met elkaar- we zouden dat heel leuk vinden als dat weer plaatsvindt! Na afloop mogen de kinderen vliegeren op het strand, met de zelf meegebrachte vliegers!

In Bergen is het parkeren helaas niet gratis. Houd daar rekening mee als u rij-ouder bent. Wilt u uw kind warme kleren meegeven? De kinderen krijgen een appelflap, maar het is ook de bedoeling om uw kind een lunch en drinken mee te geven. Geen snoep a.u.b. Dank voor uw medewerking. Zo maken we er samen een mooi feest van!


Bakfietsen parkeren bij de schoolgebouwen

We zijn blij dat veel ouders hun kinderen komen brengen op de fiets. We zien dat er steeds meer bakfietsen komen.

Heb je een bakfiets, dan is het belangrijk om kritisch te zijn waar je je bakfiets plaatst. Bij voorkeur niet pal voor de school (zeker niet bij de ingangen waar de breng- en haalplekken zijn) en liever niet in de parkeervakken voor auto's. Die zijn er al te weinig. Ouders die niet uit Alkmaar komen, willen graag hun auto parkeren in een parkeervak. Zorg er ook voor dat de andere weggebruikers geen last hebben van de bakfiets. Dank voor uw medewerking!


Nieuwsbrief GGD Kennemerland

In deze nieuwsbrief gaat de GGD in op de volgende onderwerpen:

1. Aanmelden testen COVID-19 en opvragen testuitslag

2. Een kind op de basisschool heeft COVID-19 klachten

3. Adviezen GGD bij een positieve testuitslag

4. Algemene adviezen

5. Meer lezen over kinderen en COVID-19

6. Contactgegevens voor vragen over COVID-19

Klik hier voor de nieuwsbrief.Binnengekomen bericht

Vacature projectleider Hapskamp Apeldoorn

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van één van onze projectleiders in december 2020, ontstaat er een vacature voor een projectleider op Haps.

Klik hier een korte samenvatting van het het functieprofiel.

Een uitgebreidere is te vinden op www.hapsproject.nl.

Wellicht bent je zelf geïnteresseerd in de functie of ken je iemand in je kennissenkring of

netwerk die mogelijk interesse heeft.

Zegt het voort!

met vriendelijke groet, bestuur Haps

Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn