Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 28-08-2020

Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13

vrijdag 28 augustus 2020


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We zijn weer goed gestart en er zijn ondertussen al twee ouderavonden geweest van klas 1 en klas 6. In de komende weken volgen de andere klassen. Fijn om u weer te kunnen ontvangen in school !


We zijn volop in beweging op allerlei gebied. Met de kinderen, maar ook met u.

Wat ons bezighoudt: Hoe kunnen we de samenwerking met ouders zo goed mogelijk vormgeven in deze uitdagende tijd. We hebben elkaar nodig om de gemeenschap te vormen die een school is. We horen van ouders die vrijwilligerswerk doen bv. klassenouders, kam-ouders, schoonmaakouders, biebouders, hulp-handwerkouders dat ze blij zijn weer in het schoolgebouw te mogen komen, met de anderhalve meter in acht nemend. Ook nieuwe ouders nodigen we weer uit in school, het liefst na schooltijd.


De patio middenin het gebouw aan de Mercuriusstraat is door een fantastische groep ouders aangepakt. U leest het in deze nieuwsbrief. We zijn deze ouders heel dankbaar dat ze dit hebben opgepakt en zien nu al klassen heerlijk lunchen of een activiteit uitvoeren in het "buitenlokaal". Zie ook onze facebook pagina, die weer nieuw leven is ingeblazen.


Op de Raadhuisstraat is er een nieuw hekje bijgekomen, zodat de drie kleuterklassen elk hun eigen breng- en ophaalplek hebben.

Ook ziet u in deze nieuwsbrief foto's van de hal, de ingangen van de kleuterklassen met de mooie nieuwe kapstokken en hoe kleuterklas 3 eruit ziet, het voormalige peuterlokaal.


U kunt meedoen met de verkiezingen van de Medezeggenschapsraad in de komende week door 1 ouder te kiezen die zich verkiesbaar heeft gesteld. De brief heeft u inmiddels ontvangen via ParnasSys, waarin de ouders zich aan u voorstellen en wordt aangegeven hoe u kunt meedoen door uw stem uit te brengen op 1 van de 4 kandidaten.


De datum van het Michaëlsfeest is verzet naar woensdag 30 september a.s.

De ouderavonden van de kleuterklassen zijn niet gezamenlijk, maar op een eigen avond, zie de agenda.


Een goed weekend,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Week 31 augustus t/m 4 september verkiezingen oudergeleding MR (via stembrief)
Dinsdag 1 september ouderavond klas 3 19:45 – 21:45 uur

Donderdag 3 september ouderavond klas 4
Dinsdag 8 september ouderavond klas 2
Maandag 14 september ouderavond kleuterklas 2

Dinsdag 15 september ouderavond kleuterklas 1

Woensdag 16 september ouderavond kleuterklas 3

Woensdag 16 september ouderavond klas 5

NB : graag 1 ouder per kind naar een ouderavond

Zaterdag 26 september tuinwerkdag natuurspeelpleinen 10 tot 13.00 u

Woensdag 30 september Michaëlsfeest klas 1 t/m 6 (rij-ouders gevraagd)

Deze datum wijkt af van eerdere berichten! We vieren het feest dus niet op di 29-9
Donderdag 8 oktober Alkmaars Ontzet: kinderen vrij
Vrijdag 9 oktober Ithaka studiedag: kinderen vrij
Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober

Hal kleutergebouw Raadhuisstraat en peuterklas/ BSO VlinderboomOuderbijdrage toezegging 2020-2021

Bij de start van het schooljaar heeft u een mail én (via uw kind) een flyer gekregen over de ouderbijdrage 2020-2021.

Heeft u de flyer niet gekregen? Klik dan hier voor de digitale versie.

We hopen van harte dat u het ouderbijdrageformulier z.s.m. wilt invullen.
Denkt u er s.v.p. aan om uw maandbedrag met 11 te vermenigvuldigen, het systeem deelt uw bedrag automatisch door 11 maanden.

Een groep ouders van De Sterrenzanger heeft de flyer samengesteld om duidelijk te maken waarom de ouderbijdrage zo belangrijk is voor onze school. Inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage stellen ons in staat om een vrijeschoolcurriculum aan te bieden; waardevolle extra’s ten opzichte van regulier onderwijs. Ons doel daarbij is om een zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen te realiseren. Wij zijn u zeer erkentelijk voor deze vrijwillige financiële bijdrage, deze maakt echt een verschil !


Nieuw hekje Raadhuisstraat voor kleuterklas 2 : breng- en ophaalplek

Kleuterklassen

Ingangen kleuterklassen resp. kleuterklas 1, kleuterklas 3, en kleuterklas 2kleuterklas 3 (voorheen Zonnekind peuterlokaal en BSO lokaalOud meubilair klassen Mercuriusstraat : wie heeft belangstelling?

We hebben oud meubilair over, voor een vriendenprijsje (..wat u ervoor wilt geven).

Dit komt ten goede aan de kinderen, we kopen er weer buitenspeelgoed voor.

Het gaat om 3 tafels , geschikt voor kinderen uit klas 2 en 3. Een tafel en stoel die geschikt zijn voor klas 3 of 4. En 6 stoelen die geschikt zijn voor klas 5 en 6. Het meubilair is 30 jaar oud, maar het is nog heel en goed te gebruiken.

Wie het eerst komt, het eerst maalt: u kunt zich aanmelden bij m.tolkamp@desterrenzanger.nlFietsen: graag mét standaard

De kinderen stallen hun fiets in een fietsenrek. Echter, veel fietsen hebben dikke banden en passen niet in de rekken. Als de fiets dan ook geen standaard heeft, is er echt een probleem. Daarom ons verzoek: wilt u erop letten dat de fietsen een fietsenstandaard hebben?


PatioPimpGroep: BEDANKT !

Beste ouders van De Sterrenzanger,

Ondanks deze bizarre tijd waarbij we elkaar als ouders en leerkrachten minder vanzelfsprekend ontmoeten, heeft een doortastende groep ouders uit klas 3 en 4, genaamd de PatioPimp-groep, samen met ondergetekende, de Patio in de school fantastisch gemetamorfoseerd! Was deze binnentuin eerder een onbegaanbaar woud, nu is het een waardig hart van de school. Dankzij de inzet van deze bijzonder fijne groep ouders die een flink aantal zaterdagen in de zomervakantie heeft gewerkt en dankzij sponsoring van Hoveniersbedrijf Jansen (waar één van de vaders werkt) heeft de school nu een prachtig pleintje in de binnentuin, omgeven door borders waar mooie planten in komen. Mocht u onverhoeds de school bezoeken; vergeet dan vooral niet onze mooie patio te bewonderen! Hopelijk hebben de kinderen en leerkrachten er nog jaren plezier van!
Juf Saar Talsma


Binnengekomen bericht

Komende september start de 7- weekse cursus Jeugdtheatersport voor kinderen van 8-12 jaar. Op een speelse manier leren Marleen, Amarens en Diana aan kinderen de fijne kneepjes van het improvisatietheater oftewel 'het spelen zonder script'.

Je hoeft daar helemaal geen toneelervaring voor te hebben, iedereen kan het leren en het is hartstikke leuk. Naast het leren improviseren, leer je automatisch allerlei handige vaardigheden zoals samenwerken, faalplezier, jezelf presenteren, je creativiteit ontwikkelen en nog veel meer.Het is vooral veel lol hebben met elkaar en de ideale manier om nieuwe mensen leren kennen. Op 1 november sluiten we af een echte Theatersportwedstrijd waarin twee teams om beurten de leukste, grappigste en spannendste scènes gaan improviseren.

Nieuwsgierig geworden of wil je je opgegeven, scan de qr-code op de flyer (op school verkrijgbaar) of bezoek onze facebookpagina Jeugdtheatersport voor meer informatie.