Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 20-08-2021

Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13

vrijdag 20 augustus 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


De zomervakantie is (bijna) voorbij!

We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad!

Wij zijn er als team weer klaar voor en ontvangen de kinderen van klas 1 t/m 6 graag op maandag 23 augustus van 8.25 u tot 10.00 u.

Eén ouder van elke nieuwe eersteklasser is van harte uitgenodigd om bij de opening te zijn in ons amfitheater van 8.45 u tot ongeveer 9.15 u. Wilt u zich hieraan houden dat er maar 1 ouder per 1e klasser bij kan zijn.

Wij hanteren deze regel omdat het anders niet mogelijk is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Mocht het weer het niet toelaten, dan is de opening in de zaal met klas 1, 2 en 3. In dat geval vragen wij de ouders om zich staand om de kinderen te verspreiden en niet achterin de zaal te blijven staan. Klas 4, 5 en 6 volgen dan daarna, zonder ouders.


Na afloop is er voor de ouders van klas 1, als het niet regent, gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar en de kleuterjuffen buiten op het plein.


Op dinsdag 24 augustus starten de kleuters, tot 12.30 u.

Ook voor klas 1 t/m 6 vanaf deze dag weer gewone schooltijden.


Een goed nieuw schooljaar toegewenst!


Met vriendelijke groet, mede namens het team,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 23 augustus eerste schooldag voor klas 1 t/m 6 8.25 u tot 10.00 u
welkom nieuwe eerste klas ouders om bij de opening aanwezig te zijn (in amfitheater)
Maandag 23 augustus kleuters zijn nog een dag vrij
Dinsdag 24 augustus gewone schooltijden kleuters t/m klas 6
Maandag 13 september MR vergadering
Woensdag 29 september Michaëlsfeest
Vrijdag 1 oktober studiedag leraren, kinderen vrij
Vrijdag 8 oktober Alkmaars Ontzet, kinderen vrij
Klik hier voor de vakantieregeling op onze websiteOuderavonden: kleuterklassen en klas 1 t/m 6

Wij zullen in de periode tot de herfstvakantie proberen om voor alle klassen een ouderavond te organiseren. Tot 20 september geldt sowieso de anderhalve meter, dus 1 ouder per kind is welkom op een ouderavond.

Op de ouderavond geeft de leerkracht een beeld van wat er in de klas gebeurt. De lesstof komt aan de orde, ervaringen worden uitgewisseld, achtergrondinformatie wordt gegeven en er wordt gesproken over praktische en pedagogische onderwerpen. Wij vinden het van groot belang dat ouders daarbij aanwezig zijn; de ouderavonden zijn een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen onderwijs en opvoeding. U blijft bovendien op de hoogte van de ontwikkelingen van en in de klas.
Als u verhinderd bent op de ouderavond, wilt u zich dan van tevoren afmelden bij de klassenleerkracht?Informatie over coronabeleid van de overheid per 16 augustus 2021

Voor de basisscholen, verandert er weinig.

Alles blijft bij de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar.

Volwassenen blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school.

Dit betekent dat ouders beperkt op school kunnen worden ontvangen en dat excursies onder voorwaarden mogen plaatsvinden.

Grotere bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk, in ieder geval tot 20 september. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht zoals ‘thuis blijven bij klachten (met als advies) testen bij de GGD’ (of thuisblijven tot de kinderen klachtenvrij zijn) en ‘vaak handen wassen’ , evenals de eerdere adviezen over hygiëne.


Vrijwillige ouderhulp

We zijn blij met ouderhulp in de klassen!

We willen net als voór de zomervakantie graag hulp van 1 of 2 ouders in de klassen bij bijvoorbeeld luizenpluizen, helpen bij het handwerken, 1 biebouder in de ochtend.

Bij hulp in de klas, graag niet door de gang lopen, maar buitenom het klaslokaal binnengaan. Ouderhulp kan plaatsvinden mits de anderhalve meter in acht wordt genomen en uiteraard in overleg met de leerkracht over het tijdstip.


Thuisblijfregels kinderen:

Bij milde verkoudsheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar wel weer naar school en kinderopvang (opheffing ‘snottebellenbeleid’).

Klik hier voor het servicedocument. Het nieuwe protocol van 17 augustus 2021 is te vinden op onze website bij coronamaatregelen. https://www.desterrenzanger.nl/informatie-covid-19


Ventilatie

Als school letten we uiteraard op een goede ventilatie.

Voor schooltijd, in pauzes en na schooltijd zetten we de ramen en deuren wijd open. Tijdens de lessen zijn de ramen open en zo mogelijk ook een buiten-klassendeur. De kinderen zitten niet op de tocht, maar als kouder wordt, wilt u uw kind dan warme kleren laten dragen!


Drie toegangshekjes bij de kleuterschool


Brengen en halen van kinderen vanaf 23 augustus

Na de zomervakantie verzamelen de kleuterklassen en klas 1 en 2 op het eigen plein tussen 8.20 uur en 8.30 uur. De kleuters in het gebouw aan de Raadhuisstraat, klas 1 en 2 aan de achterkant van school, bij het kleine plein.

Klas 1 bij het hekje van het plein aan de Dionestraat.

klas 2 bij de opening van de heg aan de Mercuriusstraat/hoek Dionestraat.

De kleuterklassen hebben elk hun eigen toegangshekje, net als vorig schooljaar. Ouders komen dus niet op het schoolplein maar dragen hun kind over aan de juf. De juffen gaan daarna met de hele klas tegelijk naar binnen. Ook het ophalen van de kinderen aan het eind van de schooldag verloopt onder leiding van de juf ; zij draagt de kinderen over aan de ouders bij het hekje.

De regel is voorlopig: geen ouders op het schoolplein bij het brengen en halen op beide pleinen.


Klas 3- 6 mag tussen 8.20 uur en 8.30 uur meteen doorlopen naar binnen door de hoofdingang van het gebouw aan de Mercuriusstraat.

We vragen aan u als ouders om bij het brengen en halen meteen weer te vertrekken.

Zo kunnen we samen zorgen voor voldoende spreiding.

Hartelijk dank voor uw medewerking!


Verkeersveiligheid

Samen met u willen wij de verkeersveiligheid rond de school zo veilig mogelijk maken. Voor de Mercuriusstraat en Raadhuisstraat geldt dat we verzoeken om uw kind het liefst lopend of met de fiets naar school te brengen.


Het is niet toegestaan in verband met ieders veiligheid om op de stoep te fietsen of de binnenbocht te nemen van Dionestraat naar Mercuriusstraat v.v.


Komt u wel met de auto, parkeer die dan in de parkeervakken van de Mercuriussstraat.

Blijf niet midden op straat staan om uw kind uit te laten stappen. Er is een schoolzône, dus stapvoets rijden.


In de Raadhuisstraat zijn geen parkeervakken, daar vragen we u om niet precies voor de ingang te parkeren, wél wat verderop in de straat, of liever nog op het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw. En in geen geval voor de uitritten van bewoners.

Er dient stapvoets gereden te worden (15 km per uur) in de Mercuriusstraat en Raadhuisstraat wanneer de kinderen van en naar school gaan. De schoolzône herinnert u hieraan.Afmelden bij ziekte

Ziekmelden: vóór schooltijd inspreken op het antwoordapparaat van het schooltelefoonnummer: 072-5158418

Het kan voorkomen dat een leerling soms niet op tijd op school kan zijn.

U wordt gevraagd dit eveneens telefonisch te melden.

U kunt ook via Parro doorgeven aan de leerkracht dat uw kind ziek is of dat uw kind later komt met opgaaf van reden.

Zie verder ons protocol “Leerplicht en verzuim” op de website (bij documenten)

Communicatie vanuit school naar de ouders

Wij communiceren met ouders vanuit school via de communicatieapp Parro en/of emails vanuit ParnasSys. Wanneer uw kind is ingeschreven wordt u toegevoegd door de klassenleerkracht aan Parro. Als ouder moet u dan wel de Parro app downloaden vanuit de Apple App Store of de Google Play Store en uw account activeren. Er is tevens een webversie van Parro beschikbaar voor de computer. Deze is te vinden op talk.parro.com.

Als ouder heeft u het recht om aan te geven of uw kind op de foto mag of niet en waar die foto's geplaatst mogen worden. Zo kunt u in Parro aangeven dat foto's van uw kind bijvoorbeeld niet op Facebook mogen staan, maar mogelijk wel via Parro gedeeld mogen worden met de eigen klas. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind.


Leermiddelen

Leermiddelen waarmee kinderen werken in de klassen worden uiteraard door school verstrekt. In klas 1 krijgen alle kinderen een kleurenassortiment Stockmar potloden, voorzien van hun naam. Deze potloden zijn wat dikker (triple-grip), handig voor de jongere kinderen. Ze krijgen ook een kleurenassortiment Stockmar krijtjes (blokjes en stiftjes) en een etui of doosje om deze in te bewaren. In klas 1 krijgen alle kinderen een schaar, met de naam erop. Deze gaat de hele schooltijd mee. Iedere leerling krijgt elk jaar een grijs potlood en een gum. In klas 3 krijgen de kinderen een vulpen. Vullingen hiervoor worden door school verstrekt. In klas 4 krijgen de kinderen een doosje met 12 kleuren Filiakrijt en een doosje met (dunnere) kleurpotloden. Het is de bedoeling dat de kinderen hun hele basisschooltijd met deze materialen doen. Indien er materiaal kwijt raakt is het aan de ouders om dit aan te vullen. Dit kan via de klassenleerkracht worden aangeschaft.