Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 18-06-2021

Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11

vrijdag 18 juni 2021


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


Volgende week vieren wij het Sint Jansfeest onder schooltijd.

De klassen 1 t/m 6 vieren het feest op donderdag 24 juni en niet op vrijdag 25 juni zoals we u eerder lieten weten. Dat komt omdat we ook graag klas 6 bij het feest willen betrekken en die hebben een ander programma op 25-6.

De kleuters vieren het Sint Jansfeest wél op vrijdag 25 juni.

Klas 6 is momenteel bezig met het maken van een film van hun toneelstuk De koning van Katoren ( gebaseerd op het boek van Jan Terlouw). We hebben subsidie gekregen van Cultuur Primair voor de begeleiding van dit project! Op donderdagavond 1 juli zal de opvoering van de film plaatsvinden voor de ouders van klas 6.
Op 8 juli is het Gouden Poort moment voor de oudste kleuters. Hun ouders hebben inmiddels een brief hierover ontvangen. De ouderavond voor de nieuwe eerste klasouders vindt plaats op maandagavond 28 juni om 19.30 u.

Vrijdag 9 juli ronden we het schooljaar af.

Klas 6 neemt afscheid van de Sterrenzanger en zwermt uit; de oudste kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd en gaan na de zomervakantie naar klas 1 waar juf Annemarie hen zal verwelkomen.
Het afscheid van de zesdeklassers houden we net als vorig jaar buiten in het amfitheater.

De ouders van klas 6 mogen gaan staan/zitten op de bovenste ring of aan de zijkanten van het amfitheater.

Traditie is dat elk kind uit klas 1 t/m 5 op de laatste dag en (onverpakte) bloem meeneemt.

Van deze bloemen worden kleurrijke boeketten gemaakt voor de leerlingen van klas 6.
Bij het afscheid worden deze boeketten door leerlingen uit verschillende klassen aan de zesdeklassers gegeven.
We vragen u daarom om op vrijdagochtend 9 juli uw kind (van klas 1, 2, 3, 4 en 5) een bloem mee naar school te geven. In de gang staan emmers klaar waar de kinderen de bloemen in kunnen zetten, zodat we feestelijke afscheidsbossen kunnen maken voor alle zesdeklassers!


Met vriendelijke groet,


Mieke TolkampAGENDA

Dinsdag 22 juni MR vergadering
Dinsdag 22 juni schoolreis klas 3 Zuiderzee museum

Donderdag 24 juni Sint Jansfeest klas 1 t/m 6 (gewone schooltijden)
Donderdag 24 juni ouderavond klas 1 aanvang 19.30 uur

Vrijdag 25 juni Sint Jansfeest voor kleuters
Klas 3 t/m 6 gewone schooltijden
Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli Sterrenweek
maandag 28-6 klas 1; dinsdag 29-6 klas 6; woensdag 30-6 klas 3; donderdag 1-7 klas 4; vrijdag 2-7 klas 2 (klas 5 oudergesprekken pré advies v.o.)
De klassenleerkrachten sturen u bericht over het tijdstip.
Maandag 28 juni ouderavond ouders van de nieuwe eerste klas 2021-2022 Aanvang 19.30 u
Dinsdag 29 juni schoolreis klas 4 Den Oever naar 't Wad

Dinsdag 29 juni schoolreis klas 2

Donderdag 1 juli toneel klas 6 filmvertoning voor ouders klas 6

Maandag 5 juli - woensdag 7 juli Kamp klas 6

Dinsdag 6 juli toneel klas 4 voor de ouders van klas 4
Donderdag 8 juli Gouden Poort oudste kleuters 12.00 u; geen middagschool kleuters. Voor de jongste kleuters is dit de laatste schooldag voor de zomervakantie.
Vrijdag 9 juli laatste schooldag tot 10.00 uur (oudste kleuters en klas 1 t/m 6)Vlinders kleuterklassen


Egypteperiode klas 5


Sint Jansfeest

Bloemenkransen!

Met het Sint Jansfeest zouden we het fijn vinden als de kinderen op school komen met een zelf gevlochten bloemenkrans met échte bloemen in het haar! De kleuterklassen gaan dansen met live muziek en doen daarna spelletjes, de onderbouw doet spelletjes onder leiding van klas 6 en begeleid door klas 5 in de groepen.


Wie meer wil lezen over de achtergronden van dit feest, klik hier.


Schoolfotograaf

Via de inlogcode en het wachtwoord kunt u de foto's die zijn gemaakt op 3 juni j.l. zien en direct bestellen. Als u tijdig bestelt, t/m 19 juni, dan wordt uw bestelling op school afgeleverd en meegegeven aan uw kind. Dit zal rond 24 juni zijn. Als uw bestelling na 19 juni wordt geplaatst, dan betaalt u portokosten voor het verzenden. Vragen over prints kunt u stellen via info@fotolabxl.nl of bellen 023-5762064


Nieuw meubilair klas 3 en klas 6

In de afgelopen jaren hebben we elk jaar in etappes nieuw houten meubilair gekocht voor de klassen. Vorig jaar de bankjes voor de bewegende 2e klas. Eind van dit schooljaar is klas 3 aan de beurt met nieuwe stoelen en tafels én er komt nog aanvullend meubilair voor klas 6. Het wordt geleverd in de laatste week voor de zomervakantie. Dan zijn de klassen allemaal voorzien van nieuwe meubels. Het oude meubilair heeft zéker 30 jaar dienst gedaan! We geven het mee aan een organisatie die het verscheept naar Suriname. De eerste contacten zijn gelegd, dus hopelijk komt het op de goede plek terecht.Volksdansen kleuterklassen en klas 1

Het is ons helaas nog niet gelukt om een euritmist te vinden voor de kleuterklassen en klas 1. Daarom starten we na de zomervakantie met volksdanslessen o.l.v. een dansdocent voor de kleuterklassen en klas 1 op vrijdagen. Deze docent heeft al eerder volksdansen gegeven aan de kinderen van De Sterrenzanger.