Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 24-01-2020

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

24 januari 2020


Beste ouders/ verzorgers van De Sterrenzanger,


Welkom op onze website waar voortaan de nieuwsbrief verschijnt.

We zullen u bij elke nieuwe nieuwsbrief, om de 14 dagen, een mail sturen met een link naar de nieuwsbrief.

Belangstellenden kunnen ook via de website onze nieuwsbrief lezen.


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp

Directeur De SterrenzangerAGENDA

Woensdag 29 januari toneel klas 5 Wilhelm Tell

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: staking : school is dicht!

Woensdag 5 februari open dag voor nieuwe ouders (op alle Alkmaarse basisscholen) 9-12 u
Donderdag 6 februari klas 5 en 6 naar het Concertgebouw in A'dam
Donderdag 6 februari ouderavond voor peuterouders, kleuterouders en buurtbewoners over de verbouwing in de kleuterschool aan de Raadhuisstraat.

Tijd: 20.00 u locatie: zaal Mercuriusstraat 13
Maandag 3 t/m vrijdag 7 februari STERRENWEEK portfoliopresentaties voor ouders

Donderdag 30 t/m woensdag 5 februari Poëzieweek
Woensdag 12 februari verkleedfeest
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari Voorjaarsvakantie
Woensdag 4 maart klassenouderoverleg 8.30 uur
Vrijdag 6 maart Grote Rekendag

Tevredenheidsenquête WMK

Tot en met 7 februari kunt u nog meedoen aan de Tevredenheidsenquête. Op dit moment hebben 50 ouders meegedaan. We hopen dat ouders die nog niet hebben meegedaan de enquête alsnog willen invullen. We hebben via het "hoofdemailadres" een herinneringsmail gestuurd. Het is slechts 5 minuten werk! De uitslag is belangrijk voor ons; we nemen het mee in ons beleid. Mocht u helemaal geen mail gekregen hebben met een link op 6 januari j.l, wilt u dat z.s.m. laten weten? m.tolkamp@desterrenzanger.nlOuderacademie 18 januari


Op zaterdag 18 januari was de tweede bijeenkomst van de Ouderacademie.

De ouders waren enthousiast over de lezing over spel, het houtbewerken, het zingen, de kennismaking met choroi muziekinstrumenten en pentatoniek en de workshop sociale vaardigheden. De lunch was wederom heerlijk!

De derde bijeenkomst is op 28 maart.Het brengen en halen van de kinderen

We verzoeken alle ouders om hun kind(eren) lopend of met de fiets naar school te brengen. Het is niet toegestaan in verband met ieders veiligheid om op de stoep te fietsen of de binnenbocht te nemen van Dionestraat naar Mercuriusstraat v.v en ook niet fietsen op de stoep van de Raadhuisstraat. Komt u wel met de auto, parkeer die dan in de parkeervakken van de Mercuriussstraat.

In de Raadhuisstraat zijn geen parkeervakken, daar vragen we u om niet precies voor de ingang te parkeren, maar op het parkeerterrein aan de achterzijde van de kleuterschool of verderop in de straat.
Onze wens is dat ouders niet in de Dionestraat parkeren, omdat daar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het brengen en halen van eerste klassers en kleuters.
Er geldt een 15 km zone rondom school omdat het een woonerf is. Echter, het stapvoets rijden heeft de voorkeur om gevaarlijke situaties te voorkomen. We krijgen regelmatig klachten over te hard rijden. Wij hopen dat alle ouders zich houden aan de regels. De gemeente Alkmaar is voornemens een schoolzône te gaan maken bij beide gebouwen. Eind januari/ begin februari hopen we de plannen te mogen inzien.


Voorleesontbijt 22 januari

Op woensdag 22 januari was ons voorleesontbijt. De kinderen mochten in pyjama naar school komen, kregen een ontbijtje bestaande uit een broodje en drinken. Ze mochten kijken naar het schimmenspel dat gemaakt was en opgevoerd werd door klas 6, gebaseerd op het boek

"Woeste Willem".

De zesdeklassers hebben ook voorgelezen aan kleuters.

Hartelijk dank zesde klas en ouders van de biebgroep die dit weer mogelijk hebben gemaakt!

Klassenouderoverleg woensdag 15 januari

Wie wil weten wat is besproken in het overleg, klik hier.


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarverslag van 2019


Lezing op de Rudolf Steinerschool dinsdag 25 februari

Wat: Henk van Oort geeft een lezing over de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn door de eeuwen heen. In het heden aangekomen zullen moderne ontwikkelingen tegen het licht van dit menselijk bewustzijn gehouden worden. Enige kennis van deze ontwikkelingen kan ons helpen bij keuzes maken die de opvoeding richting kunnen geven.

Waar: Rudolf Steinerschool, Sperwerstraat 3

Aanvang: 20.00 uur.

Ook ouders van De Sterrenzanger en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze lezing!

Sterrenweek


Rooster van de Sterrenweek (portfoliopresentaties)
In week 6 van maandag 3 februari t/m vrijdag 7 februari gaan de kinderen van klas 1 t/m 6 weer hun portfolio presenteren aan u met werk van de afgelopen maanden. U mag als ouder(s) na afloop het formulier met de tips en tops invullen.
Het is belangrijk dat er voor ieder kind iemand komt. Als u zelf niet kunt, dan is het fijn dat er een oudere broer of zus komt, opa of oma, of een vriend(in). Als u echt niet kunt en ook niemand in uw plaats kunt laten komen, dan is het mogelijk om in deze week na schooltijd met uw kind het portfolio te bekijken. Graag even in overleg met de leerkracht.

Maandag 3 febr 14.00 u- 14.45 u klas 5

Dinsdag 4 febr 8.45 u- 9.30 u klas 3

Donderdag 6 febr 8.45 u- 9.30 u klas 2

Vrijdag 7 febr 8.45 u- 9.30 u klas 1

Vrijdag 7 febr 14.00 u - 14.45 u klas 4 en klas 6

Verkleedfeest woensdag 12 februari


Op woensdag 12 februari is het verkleedfeest van klas 1 t/m 6. Het thema is vertelstof of leerstof van de betreffende klas. Sprookjes, dieren, ambachten, figuren uit de mythologie (Germanen, Grieken, Romeinen, Middeleeuwen).

Geen maskers of enge schmink. We gaan spelletjes doen in de klassen, er is een pannenkoekenrestaurant en er is na de pauze een open podium.


De kleuters vieren ook een verkleedfeest. De kleuterouders ontvangen hierover een brief van de kleuterjuffen. Verkleedthema's: sprookjes en ambachten (bakker, verpleegster, kok, smid, boer e.d.) De kleuters mogen de hele week een tasje mee met de verkleedkleren en op vrijdag mogen ze verkleed op school komen en wordt het feest afgesloten met pannenkoeken.