Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 14-01-2022

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

vrijdag 14 januari 2022


Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad.

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

Wat zijn we blij dat we op 10 januari weer open mochten.

Heel fijn om de kinderen weer op school te zien!

We hopen dat we het onderwijs zoveel mogelijk door kunnen laten gaan, ook al blijft het spannend met de oplopende besmettingen. Zeker omdat er zo weinig vervangers beschikbaar zijn als een leerkracht ziek wordt of in quarantaine moet.


De afgelopen week hebben we aandacht besteed aan Driekoningen.
In deze nieuwsbrief kunt u hierover lezen en ook over allerlei activiteiten die hebben plaatsgevonden en nog zullen komen!

Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp


AGENDA

Dinsdag 25 januari MR vergadering 20.00 u
Donderdag 27 januari studiemiddag team; alle kinderen om 12.30 uur vrij.

Maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari Sterrenweek

Woensdag 9 februari klassenouderoverleg 8.30 u- 9.30 u
Donderdag 17 februari Circusdag voor de hele school
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari


Driekoningen

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Het Driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat “lichtschijnselen uit den hoge” betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).


Driekoningen is het feest dat herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. ‘Driekoningen’ is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel ‘magiërs’, wij zouden zeggen: ‘astrologen’. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd.

Volgens het bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre.

In alle (kleuter)klassen wordt op deze feestdag een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. In dit brood zitten 3 bonen verstopt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, hij bracht mirre voor het kindje mee.


Speelheuvel opgeknapt!

De speelheuvel op het kleine plein was aan het verzakken....de palen waren alweer 7 jaar oud! In september 2014 is de speelheuvel gerealiseerd als onderdeel van onze natuurspeelpleinen.
Tijd voor actie! De tuingroep regelde met hulp van een ouder een aantal werklieden die twee dagen voór de kerstvakantie hard hebben gewerkt om de speelheuvel weer sterk en veilig te maken. Van de firma Pronk (vader van school) kregen we de boomstammen die de oude konden vervangen.
We zijn heel blij met de ouders die ons op deze manier ondersteunen! De kinderen kunnen weer naar hartelust spelen en ook de buurtkinderen genieten van de mooie speelheuvel.Schoon belonen

Wij hebben als school een contract afgesloten met Stadswerk om zes keer per jaar een opschoonactie te houden in de buurt van school. Dit project heet "Schoon belonen."
Elke klas (vanaf klas 1) ruimt tenminste één keer per jaar zwerfafval op. Daarvoor hebben we van Stadswerk grijpers, zakhoudersringen, hesjes en handschoenen gekregen. Ook hebben we adoptiestickers geplakt op prullenbakken in de wijk, zodat buurtbewoners zien dat wij dit gebied "geadopteerd" hebben.
De afgelopen week was klas 4 aan de beurt. De kinderen waren fanatiek en hebben heel wat emmers met zwerfvuil opgehaald.
We ontvangen hiervoor ongeveer 200 euro op jaarbasis dat we besteden aan buitenspeelmateriaal voor de kinderen.Theatervoorstelling klas 4, 5 en 6 afgelast

Op 11 januari zouden klas 4, 5 en 6 in de Grote Kerk in Alkmaar de voorstelling De Verschrikkelijke Vondeling bezoeken. Helaas is deze afgelast vanwege de huidige maatregelen omtrent covid-19. Gelukkig kunnen de klassen wel een videoregistratie zien en naar een podcast luisteren en zijn er ideeën opgestuurd voor theaterlessen.

Wist u trouwens dat wij nog steeds begeleiding hebben van onze dramadocent Saskia Jelsma bij alle toneelstukken die we met de klassen weer gaan oefenen en opvoeren? Wij hebben opnieuw subsidie ontvangen van Cultuur Primair.


Zelftesten klas 4, 5 en 6

Op school zijn dozen met zelftesten gratis beschikbaar voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6. U kunt ze op ma, di en vrijdag ophalen tussen 9 en 2 uur op de administratie, direct naast de hoofdingang. U kunt ook een mailtje sturen naar administratie@desterrenzanger.nl , dan geven wij een doos mee aan uw kind.Sterrenweek

We weten op dit moment nog niet zeker of er tijdens de Sterrenweek van 31 januari t/m 4 februari weer ouders in school mogen komen. Daarom hebben we besloten dat we alleen de leerkracht-kind gesprekken vanaf klas 3 doen (met een verslagje in de Sterrenmap) en in klas 1 en 2 presenteren de kinderen hun werk van het afgelopen jaar aan elkaar. We hopen in juni of juli een Sterrenweek te kunnen doen waarbij u als ouders het werk van uw kind op school kunt bekijken, eventueel buiten op het plein, wat we ook vorig jaar hebben gedaan.
Circusdag donderdag 17 februari

In het kader van "spel en bewegen" willen we dit jaar de kinderen een circusdag aanbieden!

Circus Kristal verzorgt voor ons een circusdag voor de hele school! Bij goed weer zullen de activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. En anders in lokalen, aula en gymzaal.