Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 13-01-2023Nieuw

Nieuwsbrief 1

Beste ouders/verzorgers van De Sterrenzanger,


We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad.

De beste wensen voor het nieuwe jaar!
We zijn goed begonnen met de kinderen. Ze waren heel blij om elkaar en hun eigen juf of meester weer te zien! En hadden zin om weer aan de slag te gaan.

De afgelopen week hebben we aandacht besteed aan Driekoningen en zijn nieuwe periodes gestart. In de kleuterklassen wordt elke dag een Driekoningenspel gespeeld, in klas 1 en 2 wordt flink gewerkt aan taal en rekenen, in klas 3 afronding van de periode "het schrift" , in klas 4 periode over de Vikingen, in klas 5 Egypte en in klas 6 Middeleeuwen.


De nieuwsbrief komt voortaan 1x in de 3 weken. De agenda wordt bijgehouden op de website! Wij merken als school dat de nieuwsbrief niet meer het belangrijkste communicatiemiddel voor de meeste ouders is. De berichten in Parro worden over het algemeen goed gelezen. We posten ook regelmatig berichten op FB en Instagram. Daarom hebben we ervoor gekozen om de frequentie van de nieuwsbrief aan te passen. We evalueren dit met de klassenouders en het team aan het eind van het schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Mieke TolkampAGENDA

Woensdag 18 januari 14.00 u - 17.00 u World Café Ithaka in Haarlem
Donderdag 19 januari ouderavond klas 4 19.30 u- 21.00 u (over regenboogtraining)
Maandag 23 januari Regenboogtraining klas 4 met ouders 13.30 uur zaal

Maandag 23 januari MR vergadering
Woensdag 25 januari Regenboogtraining klas 6

Donderdag 26 januari studiemiddag team, alle kinderen om 12.30 uur vrij

Maandag 30 januari ouderavond klas 5 19.45 uur

Woensdag 1 februari afsluiting regenboogtraining klas 6 (met ouders)
Maandag 6 februari Regenboogtraining klas 4
Dinsdag 14 februari klassenouderoverleg 8.30 u Mercuriusstraat
Woensdag 15 februari informatiemiddag nieuwe ouders (is VOL) u kunt zich niet meer aanmelden
Maandag 20 februari Regenboogtraining klas 4

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari STERRENWEEK klas 1 t/m 6

Rooster voor klas 1 t/m 6 Sterrenweek 20 februari t/m 24 februari

Klas 1 Vrijdag 24/2 11:45 uur

Klas 2 Woensdag 22/2 11:45 uur

Klas 3 Woensdag 22/2 11:45 uur

Klas 4 Maandag 20/2 half 9

Klas 5 Woensdag 22/2 half 9

Klas 6 eigen programma

Donderdag 23 februari Circusdag voor de hele school
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie

Woensdag 8 maart Regenboogtraining klas 4

Donderdag 9 maart klas 5 naar het Oudheidkundig Museum Leiden
Maandag 13 maart MR vergadering
Dinsdag 14 maart Ouderavond klas 4 Mediawijsheid 19.00 uur
Woensdag 22 maart schoolvoetbal klas 3, 4, 5, 6


NB zie ook de agenda op onze website, die is up-to-date !

https://www.desterrenzanger.nl/agendaDriekoningen

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Het Driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat “lichtschijnselen uit den hoge” betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).


Driekoningen herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. ‘Driekoningen’ is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel ‘magiërs’. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd.

Volgens het bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre.

In de (kleuter)klassen wordt een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. In dit brood zitten 3 bonen verstopt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, hij bracht mirre voor het kindje mee. Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat voor

inzicht in de goddelijke, de geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke.


Schoolpleintrainer 8 donderdagen op school

In de gemeente Alkmaar komt de komende maanden op elke basisschool die heeft ingetekend, een schoolplein-trainer van Alkmaar Sport langs om kinderen vanaf klas 1 (groep 3) te activeren en kennis te laten maken met nieuwe sportieve spelletjes. Dit wordt bekostigd door de gemeente. Wij hebben donderdag 12 januari voor het eerst kennisgemaakt met meester Jesper die gedurende 8 donderdagen vanaf 10.15 uur bij ons op school aanwezig is.

Elke klas krijgt rondom de pauzetijd een kwartier les van meester Jesper.

Indien gewenst biedt meester Jesper ook na school nog een uur begeleiding op het plein. Kinderen die dat willen/mogen kunnen daar gebruik van maken. Dit kunt u doorgeven aan de klassenleerkracht als uw kind daarbij wil/kan zijn (kan ook korter dan een uur).
Ook komen de spellen terug in de gymles, door een goede afstemming met onze gym-vakleerkracht juf Jelleke. De materialen waarmee de kinderen spelen en bewegen, blijven op school en kunnen na deze 8 lessen gebruikt worden. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Plan Onderwijs in samenwerking met gemeente Alkmaar, Alkmaar Sport en de basisscholen in de gemeente.


Studiemiddag team: alle kinderen zijn vrij vanaf half 1

Op donderdagmiddag 26 januari heeft het team een studiemiddag met als thema Muziek. Carin Boonstoppel (euritmiste/ muziekdocent) verzorgt deze middag. De muziek bij kleuters en klas 1, 2 en 3 staat centraal. Naast zingen spelen muziekinstrumenten daarbij een grote rol. We zullen dus een actieve middag hebben met elkaar en hopelijk vol inspiratie de muzieklessen in de klassen een nieuwe impuls geven!Circusdag voor alle kinderen van de Sterrenzanger (dus ook voor de kleuters)

Donderdag 23 februari is het weer zover!

Net als vorig jaar komt Circus Kristal een hele dag bij ons op school.

De kinderen gaan circusacts instuderen, goochelen, bellenblazen en schminken. Presentatie aan het eind van de schooldag, als het weer meezit, is het buiten; in dat geval mogen ouders komen kijken! In de zaal past het helaas niet, als het regent. Dan zal de presentatie alleen met de hulpouders plaatsvinden.


Judo klas 2, 3 en 4

Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie hebben 3 klassen weer een periode judo gehad op donderdagen van juf Linda Klaver.

De kinderen hebben ontdekt dat ze meer vaardigheden onder de knie hebben gekregen dan zij zelf denken. Ze hebben de afgelopen weken veel geleerd en gedaan. Klas 4 heeft de laatste weken judo gecombineerd met zelfverdediging.
De bedoeling is om na de meivakantie weer een periode judolessen te geven. Met welke klassen staat nu nog niet vast.


Volksdansen

Tussen de herfstvakantie en kerstvakantie hebben klas 1, 2, 3 en 4 een periode volksdansen gehad op vrijdagen van juf Sara Damen. Dit bekostigen we (nog steeds) van de NPO gelden (subsidie overheid). Tot de voorjaarsvakantie zijn klas 1, 2, 5 en 6 aan de beurt. De kinderen beleven er veel plezier aan! Juf Sara zal ook de dansen met Pinksteren en St Jan weer voorbereiden en leiden. Daar zijn we erg blij mee.


Sterrenweek: de week vóór de voorjaarsvakantie

De Sterrenweek vindt niet in de eerste week van februari plaats, maar in week 8; dat komt beter uit met de toetsafnames van Cito en de periodeplanning.

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind iemand is met de portfoliopresentatie. Als u als ouder/verzorger zelf niet kunt, mag ook een oudere broer/zus, oma, opa of een vriend(in) komen.

Rooster Sterrenweek 20 februari t/m 24 februari

Klas 1 Vrijdag 24/2 11:45 uur

Klas 2 Woensdag 22/2 11:45 uur
Klas 3 Woensdag 22/2 11:45 uur

Klas 4 Maandag 20/2 half 9

Klas 5 Woensdag 22/2 half 9

Klas 6 eigen programma: adviesgesprekken v.o. en aansluitend de mogelijkheid om het werk te bekijken.

Mocht het niet lukken om op de genoemde dag en tijd te komen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment afspreken in die week.

Wie meer wil lezen over het hoe en waarom van onze Sterrenweken (2x per jaar), klik hier.


Binnengekomen bericht:

Zin om mee te doen met Aikido lessen?

Je mag twee gratis proeflessen volgen. Ouders kunnen in de zaal toekijken. Soms vinden kinderen het fijn als ook een vriendje of vriendinnetje meekomt. Trainingstijden in Daalmeer, Toscanestraat 4, in de gymzaal van basisschool De Liereland: woensdag 18.15 tot 19.15 uur  – Kinderen van 6 t/m 11 jaar

maandag 18.15-19.15 uur – Jongeren van 12 t/m 17 jaar Contributie kinderen: € 17,50 per maand (na 2 gratis proeflessen).

Klik hier voor meer informatie:

Aikido informatie