Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Programma Ouderacademie De Sterrenzanger 2019-2020

Ouderacademie De Sterrenzanger

In het najaar 2019 start de Ouderacademie met haar eerste jaar. Het doel van de vierdaagse cursus is om ouders, verzorgers en geïnteresseerden kennis te laten maken met het gedachtegoed van de Vrije School. Tijdens de cursus staan hoofd, hart en handen centraal. U ervaart wat de kinderen op school doen, leert over de achterliggende theorie en komt thuis met zelfgemaakte kunstwerkjes. Tijdens de bijeenkomsten spreekt u andere ouders en docenten, geniet u samen van een heerlijke lunch en wordt er tijd vrijgemaakt om in gesprek te gaan over de kunst van het opvoeden. Kortom het beloven heerlijke dagen te worden!

Voorlopig programma:

 

Bijeenkomst

 Herfst

 

12-12019

 

Bijeenkomst

Winter

 18-01-2020

Bijeenkomst

Lente

28-03-2020

Bijeenkomst

Zomer

6-06-2020

 

Inloop met koffie & thee

Inloop

Inloop

Inloop

 

Muzikale opening

Muzikale opening

Muzikale opening

Muzikale opening

Blok 1

Lezing

De Jaarfeesten

 

Lezing

Het belang van spel

 

Lezing De ontwikkelingsfasen

Lezing Menskunde

 

 

Lunch

 

Lunch

Lunch

Lunch

Blok 2

Kunstzinnige verwerking

Handwerken

 

De seizoentafel

 

Kunstzinnige verwerking Werken met hout

Kunstzinnige verwerking

Boetseren

Kunstzinnige verwerking

Vormtekenen

 

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

 

Blok 3

Kunstzinnige verwerking

Schilderen

 

De herfstboom

 

Sociale spelen

Kunstzinnige verwerking

Handwerken

Kunstzinnige verwerking

Euritmie

 

Deelronde:

 Opvoedvragen

Deelronde:

 Opvoedvragen

Deelronde:

 Opvoedvragen

 

Deelronde:

 Opvoedvragen

 

 

Afsluiting

Afsluiting

Afsluiting

Afsluiting

Inhoudelijke informatie: 

Muzikale opening  door Saar Talsma

Muziek verbindt. We starten de dag met verschillende activiteiten rondom muziek. Saar Talsma is verbonden aan de Sterrenzanger als leerkracht. Ze deelt haar passie voor muziek graag met kinderen en volwassenen.

Lezingen

De Jaarfeesten door Ria van de Kruijf

Gedurende het jaar zien we heel wat jaarfeesten voorbij komen. In deze lezing komen de betekenissen van de verschillende jaarfeesten aan bod. Ieder jaarfeest is verbonden met een seizoen, heeft eigen verhalen en een spirituele betekenis.  Verhalen over angst onder ogen te komen; moed, opoffering, delen, een nieuw begin en meer, inspireren ons, bieden ondersteuning bij de reis door het leven en helpen ons om eerbied te houden voor de natuur en het leven zelf.

Het belang van spel door Greta Vink

Jonge kinderen ontdekken de wereld en zichzelf door middel van spel. In deze lezing deelt ervaren kleuterjuf Greta Vink haar visie en inzichten op het kinderspel. Wat leert een kind door te  spelen? Wat wordt er op school gedaan en wat kun je doen als ouder om het spel van jouw kind te stimuleren?

Ontwikkelingsfasen van het kind door Mieke Tolkamp

Kinderen doorlopen verschillende ontwikkelingsfasen op hun weg naar volwassenheid. In iedere fase groeit, leert en verandert het kind. Het vrije schoolonderwijs is er op ingericht om de kinderen optimaal te ondersteunen door onder andere de vertelstof aan te sluiten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Tijdens de lezing komen de ontwikkelingsfasen aan bod. Wat gebeurt er fysiek en mentaal tijdens de fasen? Wat leert een kind? Welke veranderingen vinden er plaats? Op welke manier kan de ontwikkeling ondersteund worden?

Een kennismaking met de Antroposofie

Antroposofische menskunde is een visie op de evolutie en ontwikkeling van de mens met als grondlegger Rudolf Steiner. Wie was deze wonderlijke, maar begaafde man? En hoe heeft hij de antroposofische beweging 100 jaar geleden vormgegeven? Wat is de antroposofie nu eigenlijk? Als mens ben je meer dan jouw lichaam. Lichaam, ziel en geest vormen samen het wezen van de mens.  In deze lezing maak je kennis met de antroposofie en hoe de antroposofische menskunde van betekenis is binnen de Vrijeschool.

 Kunstzinnige activiteiten

Verschillende kunstzinnige verwerkingsvormen bieden de mogelijk om eigen unieke talenten te ontdekken. Tijdens de bijeenkomsten wordt de mogelijkheid geboden om onderstaande activiteiten te volgen met bijbehorende theorie.

Handwerken                                                  Vormtekenen

Schilderen                                                     Euritmie

Boetseren                                                     Werken met hout

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 3 juni 2019

 

Meer nieuws


 

 

Programma Ouderacademie De Sterrenzanger 2019-2020
Programma Ouderacademie De Sterrenzanger 2019-2020
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN