Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

home

Gezamenlijke ouderavond

Al langere tijd werken onze scholen samen met de vrijescholen in Haarlem Noord, Haarlem-Zuid, Hillegom, Hoofddorp, Hoorn, Purmerend en Zaandam aan de voorbereiding van een fusie. Teams, (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad en Schooldirecties hebben veel stukken ontvangen en zijn uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen. Op 16 oktober jl. werd er een goed bezochte bijeenkomst voor deze geledingen gehouden.

 

In de fusieberichten die u via de oudernieuwsbrieven ontving, hebt u één en ander op hoofdlijnen kunnen volgen. Nu het definitieve besluit over de fusie per 1-1-2013 aanstaande is, vinden wij het belangrijk om u door middel van een ouderavond te informeren over de meerwaarde van de fusie en de betekenis voor onze eigen scholen.  Dan gaat het o.a. over het eigen karakter en de identiteit van de school. Verder is het belangrijk om de eventuele effecten van de fusie voor  ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, schooldirecties en bestuur te benoemen.

 

U wordt van harte uitgenodigd om op dinsdag 27 november a.s., aanvang 20.00 uur, aanwezig te zijn op de Adriaan Roland Holstschool, Prins Hendriklaan 56-58 te Bergen. Vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie en thee.

 

Agenda

  1. Opening.
  2. Toelichting op de voorgenomen fusie per 1-1-2013 door het bestuur.
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  4. Toelichting op de laatste stappen in het fusieproces.
  5. Rondvraag en Sluiting.

 

Hopende u op dinsdag 27 november a.s. te mogen begroeten,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het bestuur van Vrije Scholen Alkmaar, Bergen en Oudorp.

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 17 november 2012

 

Meer nieuws


 

 

Gezamenlijke ouderavond
Gezamenlijke ouderavond
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN