Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Hier vindt u de meest actuele informatie over COVID-19 betreffende het basisonderwijs.


Wat moet u doen als uw kind ziekteverschijnselen vertoont die te maken kunnen hebben met het Covid-19 virus?


Lees hier het informatieblad van 13 augustus 2021.


Het protocol voor het basisonderwijs van 17 augustus 2021 vindt u hier.

In dit protocol is grijsgemaakt wat de aanpassingen t.o.v. het protocol van juli 2021.