Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

per 11 januari 2022 is het protocol weer aangepast voor het

Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs

• Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
• IV – 2: Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
• IV – 2: Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen.
• IV – 3: Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden gevolgd.


Hier vindt u de informatie over COVID-19 voor het basisonderwijs.

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs:
Wijzigingen per 29 november 2021:
I-3 Mondneusmasker: Mondneusmaskers zijn verplicht voor onderwijspersoneel, worden dringend geadviseerd voor leerlingen in groep 6, 7, 8.
II-1 Aanwezigheid leerlingen en personeel: dringend advies aan personeel en bovenbouwleerlingen (groep 6, 7, 8) om 2x per week zelftesten te gebruiken (immuun of niet-immuun). En: na schooltijd gaat iedereen naar huis.
II-2 Groepsactiviteiten: Aanpassing richtlijn rond decembervieringen.
II-4&5 Ouders/verzorgers en externen: Geen ouders/verzorgers en externen op school, behalve bij hoge uitzondering. Als zij wel komen, moeten zij zich houden aan de 1,5 meterafstand, de basismaatregelen en de gezondheidscheck doen. Ook hen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.
III-1 In en om de school: Alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand. Contacten moeten worden beperkt, door éénrichtingsverkeer in te stellen en zoveel als mogelijk te werken met cohorten. Mondneusmasker ook op schoolplein.
III-2 Halen en brengen: Regulering halen en brengen (contacten beperken).
III-3 Pauzes: Regulering pauzes (zoveel mogelijk gescheiden).
IV-7 Zelftesten: Dringend advies aan al het onderwijspersoneel (immuun of niet-immuun).


De zelftesten voor leerlingen worden automatisch geleverd op basis van een inschatting van de bij DUO bekende gegevens. Alle scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen.
Voor de kerstvakantie zal er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie.