Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Hier vindt u informatie over COVID-19 betreffende het basisonderwijs.


Wat moet u doen als uw kind ziekteverschijnselen vertoont die te maken kunnen hebben met het Covid-19 virus? Klik hier voor de beslisboom van 6 februari 2021, de meest actuele.


De coronaprotocollen voor het basisonderwijs zijn op 6 februari 2021 aangepast.

De belangrijkste aanpassingen:

  • Gespreide begin- en eindtijden en pauzes.
  • Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en halen buiten de school, houden afstand en dragen bij voorkeur een mondkapje (niet verplicht).
  • Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt.
  • Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas. Bijvoorbeeld in de gangen tijdens de pauzes. Op De Sterrenzanger is dit niet verplicht, alleen als ouders dit graag willen voor hun kind.
  • Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.
  • Sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten, of leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Ruimte voor maatwerk: scholen passen de richtlijnen toe die zoveel mogelijk passen bij hun situatie.


Het protocol voor het basisonderwijsper 15 maart 2021 vindt u hier.

De protocollen voor het primair onderwijs zijn aangepast op het onderdeel noodopvang bij sluiting wegens organisatorische redenen: voor kinderen van ouders met cruciaal beroep EN kinderen in kwetsbare posities. Deze bepaling is opgenomen in Hoofdstuk VI onder 1.