Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Hier vindt u informatie over COVID-19 betreffende het basisonderwijs.


Wat moet u doen als uw kind ziekteverschijnselen vertoont die te maken kunnen hebben met het Covid-19 virus? Klik hier voor de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.


De coronaprotocollen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn op 19 november 2020 op een aantal onderdelen aangepast.

De wijzigingen hebben betrekking op de groepsactiviteiten buiten school (II – 1), oudergesprekken en ouderavonden (II – 4), brengen, halen en benutten van de schoollocatie (III – 4), thuisblijfregels leerlingen (IV – 3), thuisblijfregels personeel (IV – 4) en voor het VSO naar verwachting de invoering van de mondkapjesplicht.


Het protocol voor het basisonderwijs van 19 november 2020 vindt u hier.