Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Hier vindt u de meest actuele informatie over COVID-19 betreffende het basisonderwijs.


Wat moet u doen als uw kind ziekteverschijnselen vertoont die te maken kunnen hebben met het Covid-19 virus? Bij het begin van het schooljaar 2021-2022 verschijnt hier de nieuwe beslisboom. U ziet hieronder dat het "snottebellenbeleid" is aangepast.


De coronaprotocollen voor het basisonderwijs zijn op 14 juli 2021 aangepast.

De belangrijkste aanpassingen

Wijzigingen per 14 juli • I-1 Algemene richtlijn RIVM: Extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als volledig klachtenvrij. • II-3 Les op afstand: Nieuwe richtlijnen in servicedocument OCW. • IV-3 BCO: Voor scholen geldt aangepast BCO + toelichting. • IV-4 Thuisblijfregels kinderen: bij milde verkoudsheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar wel weer naar school (opheffing ‘snottebellenbeleid’). • IV-8 Testen: preventief zelftesten personeel alleen voor niet-immune personen.


Het protocol voor het basisonderwijs per 14 juli 2021 vindt u hier.

De protocollen voor het primair onderwijs zijn aangepast op het onderdeel noodopvang bij sluiting wegens organisatorische redenen: voor kinderen van ouders met cruciaal beroep EN kinderen in kwetsbare posities. Deze bepaling is opgenomen in Hoofdstuk VI onder 1.