De natuur leer je
beter kennen als je
er middenin zit.

home

Aanmelden

De juiste school kiezen voor uw kind: Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.

Om een indruk van onze school te krijgen, bent u welkom op de open dag, die op woensdag 6 februari 2019 valt. Ook kunt u sfeer proeven op de voorjaarsmarkt die dit schooljaar op zaterdag 6 april 2019 plaatsvindt.

Op 15 november 2018 en 23 mei 2019 hebben wij een inloopochtend tussen 9 en 12 uur. Ook dan bent u van harte welkom voor een rondleiding door de school en kunt u vragen stellen. 

De procedure

Als u kiest voor onze school, is de eerste stap die u zet een zgn. vooraanmelding. Daartoe kunt u het onderstaand contactformulier invullen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

N.B. De datum van aanmelding is leidend in de verdere toelatingsprocedure*.

Wij mogen pas overgaan tot inschrijven* als een kind drie jaar is. Enkele weken voor de derde verjaardag nodigen we u uit voor een gesprek. Is het aangemelde kind al wel drie jaar oud, dan kan meteen tot inschrijving* worden overgegaan.

Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt, nodigt de kleuterjuf de ouders uit voor een gesprek waarin nader kennis wordt gemaakt.

*Als er sprake is van meer belangstelling ((voor)aanmeldingen) dan we plaatsen hebben, gelden er enkele voorrangsregels:

  • broertjes en zusjes;
  • kinderen van medewerkers van onze school;
  • kinderen die aantoonbaar voorschool hebben genoten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) op antroposofische leest geschoeid (Vlinderboom);
  • als het gaat om een verhuizing en uw kind heeft daarvoor al op een vrijeschool gezeten.

Voor kinderen die aangemeld worden (via onderstaand contactformuier!) en al op een andere basisschool zitten, 1) geldt dat er plaats moet zijn in de betreffende klas en 2) gelden dezelfde 'voorrangsregels'. Kinderen die willen instromen in de klassen 1 tot en met 6, lopen altijd twee dagen mee in de betreffende klas. Ook wordt er contact opgenomen met de vorige school. Vervolgens vindt het aannamegesprek plaats. Daarna nemen wij een besluit tot al dan niet plaatsing.

Wilt u een oriënterend gesprek aanvragen voor een eventuele aanmelding, vul dan onderstaand formulier in. Let wel: dit is nog geen inschrijfformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Naam ouders*:
Straat en huisnummer*:
Postcode en woonplaats*:
E-mail adres*:
Telefoonnummer*:
Naam van uw zoon of dochter*:
Jongen/meisje*: Jongen   Meisje
Klas/groep*:
geboortedatum
Uw vraag of opmerking:

 

Aanmelden

 

Aanmelden

 

Aanmelden
Aanmelden
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN