Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is ook steken
tellen bij het borduren.

Gepubliceerd op: 04-06-2019

Ouderacademie De Sterrenzanger

Ouderacademie De Sterrenzanger Oudorp


Wil je meer leren over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs? Zoek je een gezellig samenzijn met gelijkgestemde ouders om je samen te willen verdiepen in de antroposofie?


De Ouderacademie De Sterrenzanger biedt een cursus voor ouders, verzorgers, peuterleidsters en alle anderen die met kinderen werken. Er valt veel te leren over het door antroposofie geïnspireerde onderwijs en de opvoedkunde. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de ontwikkeling van het kind, de jaarfeesten binnen de vrijeschool, de temperamenten en het kinderspel. Het beoefenen van verschillende kunstvormen is een vast onderdeel. Er is ruimte voor gesprek en uitwisseling van opvoedkundige vragen.


Het programma


Het jaar bestaat uit 4 zaterdagen van 9.30 tot 16.30 uur. De dag begint met een muzikaal samenkomen, een lezing en een kunstzinnige activiteit geïnspireerd op de antroposofie. Alle activiteiten worden verzorgd door professionals, die binnen de vrijeschool/ antroposofie werkzaam zijn.


De dagen zijn inclusief een goed verzorgde lunch en iets lekkers bij de koffie of thee.


Aanmelding en betaling


De kosten bedragen 225 euro voor 4 zaterdagen: 12 oktober 2019, 18 januari 2020, 28

maart 2020 (geannuleerd, wordt verzet) en 6 juni 2020.


Heb je interesse? Meld je dan aan of vraag om verdere informatie via: ouderacademie@desterrenzanger.nl.