Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is ook steken
tellen bij het borduren.

zaterdag 27 maart 2021

Voorjaarsmarkt

Elk voorjaar organiseren enthousiaste ouders van de Sterrenzanger een Voorjaarsmarkt op een zaterdag, meestal begin april, in het begin van de lente.


Alle ouders die mee willen helpen worden via de nieuwsbrief uitgenodigd op de voorbereidingsbijeenkomsten. Via een link kunnen zoveel mogelijk ouders intekenen voor de activiteiten op de dag zelf. Nieuwe ouders worden van harte uitgenodigd hun bijdrage te leveren omdat het een laagdrempelige manier is om elkaar te leren kennen en een steentje bij te dragen aan deze waardevolle traditie.