Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is ook steken
tellen bij het borduren.

vrijdag 18 december 2020

Kerstspel vrijdagmorgen

8.45 u- 10.00 u klas 1 t/m 5 (daarna vrij) kleuters vrij