Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

home

Sterrenweken: portfoliopresentaties door de leerlingen

In schooljaar 2017-2018 zijn er net als vorig jaar twee "Sterrenweken". Dit noemen wij zo omdat de kinderen onze Sterren van de Sterrenzanger zijn. 

Twee keer per jaar, in februari en juli, organiseren we een “Sterrenweek” waarin portfolio’s (mappen met werk van de leerlingen) worden gepresenteerd door de kinderen aan hun ouders. In deze mappen zitten vanaf klas 2 ook een aantal formulieren van assessments: evaluaties van kinderen van het periodeonderwijs of van kunstzinnig, creatief en ambachtelijk werk. 

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken doen we in februari in klas 5 en 6 in combinatie met het (pré)advies voor het voortgezet onderwijs.  

Waarom vinden wij het belangrijk dat kinderen hun portfolio's met "best practice" en assessments presenteren aan ouders?

Op deze manier maken wij meer zichtbaar wat de kinderen op de vrijeschool leren aan cognitieve maar ook vooral meta-cognitieve vaardigheden: vormtekenen, schilderen, boetseren, toneelspelen, muziek, tekenen, ambachtelijk werk, techniek etc. Doordat de kinderen dit presenteren aan hun ouders wordt de autonomie van het kind versterkt en stimuleren we het competentiegevoel van het kind. De kinderen zijn heel trots bij het laten zien wat ze kunnen. Ouders genieten van het samen bekijken en bespreken van het werk van hun kind.

Portfolio staat in dienst van leren en ontwikkelen. Het is een doelgerichte verzameling van werk, die inspanningen, voortgang en prestaties van de kinderen op meerdere gebieden zichtbaar maakt. Dit ondersteunt de differentiatie van de leerstof, die noodzakelijk is vanwege de grote verschillen in capaciteiten. Leerlingen worden pedagogisch uitgedaagd om zelf initiatief te nemen en meer verantwoordelijkheid te leren dragen voor het eigen leerproces naarmate ze ouder worden. De vijf basisstappen bij deze manier van presenteren: verzamelen, selecteren, terugblikken, reflecteren, evalueren, presenteren en komen tot nieuwe voornemens. 

Ons ideaal is om een breed spectrum van verworvenheden van de leerling zichtbaar te maken en de leerlingen intensiever te betrekken bij planning van leerstof en evaluatie. Onze wens tot een ingrijpende vernieuwing sluit naadloos aan bij de onderwijsvernieuwing, waarin de weg wordt beschreven van een toetscultuur naar een assessmentscultuur.
‘In een assessmentcultuur evalueert men ook de metacognitieve, de sociale en dynamische-affectieve vaardigheden’ (Dochy, Schelfhout en Janssens 2006). Deze beschrijving sluit aan bij de werkwijze op de vrijescholen, waarbij de drieslag: denken, voelen en willen een centrale rol speelt." 

 

 

Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN