Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

home

bewegende klas

In schooljaar 2017-2018 starten wij een pilot in klas 1 : de bewegende klas!

De bewegende klas onderscheidt zich van een "gewone" vrijeschoolklas door een flexibele inrichting van de klas, de kring en de rol van de leerkracht. Om veel bewegen in de praktijk mogelijk te maken is een grote vrije ruimte nodig. Kinderen zitten daarom niet langer op stoeltjes achter tafeltjes, maar krijgen een eigen zitkussen en delen een houten bank. Met deze banken zijn verschillende opstellingen te maken. Daardoor zijn er veel verschillende werkvormen te realiseren om leerstof te oefenen. In het vrijeschoolonderwijs zit al de koppeling tussen bewegen en leren; maar wij willen dit graag nog meer uitwerken met de bewegende klas.

In de bewegende klas wordt, net als in de kleuterklas, gewerkt met de kring. De bewegende klas is ontwikkeld vanuit de gedachte dat ontwikkelings- en leerstoornissen kunnen ontstaan doordat kinderen te weinig zinvol bewegen. Het ontwikkelen van de lichaamsgebonden zintuigen als een stabiel fundament vormt een voorwaarde om goed te kunnen leren. In de kleuterklas gebeurt dat volop door het vormgegeven vrije spel. In de onderbouw wordt dit proces hiermee voortgezet. 

Wat kinderen leren blijft hetzelfde als in de gangbare eerste klas. Het leerplan blijft gelijk. Kinderen leren gewoon lezen, schrijven en rekenen, schilderen, vormtekenen etc. In feite verandert er niet heel veel, maar het meubilair brengt een wezenlijke verandering teweeg in de eerste klas. De verandering zit 'm vooral in de inrichting waardoor de kinderen nog meer al bewegend leren van en met elkaar. 

De missie van onze school is om kinderen te stimuleren zichzelf te ontdekken. Zo kunnen zij later, als vrije, zelfstandig denkende en innerlijk beweeglijke mensen een actieve betrokken rol spelen in de maatschappij. Onze kinderen leren vanaf jonge leeftijd om samen te bewegen, letterlijk en figuurlijk. Zij bouwen het vertrouwen op dat het mogelijk is met een groep mee te bewegen zonder zichzelf te verliezen. 

De ervaring op andere vrijescholen met bewegende klassen is positief. In Haarlem wordt er sinds drie jaar gewerkt met de bewegende klas. In Zuid-Holland wordt er al een vijftal jaren mee gewerkt.

 

 

 

bewegende klas

 

bewegende klas

 

bewegende klas
bewegende klas
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN